Навигација
Viber

Информација са 17. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Сједнице Управни одборУниверзитет у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на својој 17. сједници одржаној 08. 09. 2014. године разматрао је и усвојио Извјештај о финансијском пословању Универзитета у Бањој Луци за период од 01.01. до 30.06.2014. године, као и предложене корекције Финансијског плана Универзитета у Бањој Луци за 2014. годину и Плана јавних набавки на Универзитету у Бањој Луци за 2014. годину.

Такође, разматран је и Приједлог мјера и активности са циљем побољшања финансијског пословања Универзитета у Бањој Луци, те је задужен финансијски директор да, узимајући у обзир дате приједлоге који се односе на садржај будућег програма мјера и активности, у наредних неколико дана припреми нови текст, након чега би радна група коју би чинили ректор, предсједник УО, финансијски директор и генерални секретар Универзитета припремили коначну верзију овог документа који би потом био достављен на све релевантне адресе на Универзитету, а све у циљу транспарентног, рационалног и одговорног располагања финансијским средствима.

У оквиру исте тачке, Управни одбор је разматрао и Извјештај о ревизији Збирног годишњег финансијског извјештаја Министарства просвјете и културе Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске, за период 01.01.2013 – 31.12.2013. године.

Дио извјештаја који се односи на Универзитет у Бањој Луци оцијењен је од стране чланова Управног одбора позитивно, уз појашњење да финансијски показатељи и квалификације наведене у том документу указују на рационалан, одговоран и законит начин располагања буџетским средствима, за шта су похвале упућене менаџменту Универзитета на челу са ректором проф. др Станком Станићем.

У наставку сједнице, Управни одбор је разматрао и прихватио Информацију о дуговањима Универзитета у Бањој Луци по основу неизмирених обавеза према предузећу „Топлана“ а.д. Бања Лука и досадашњим активностима на рјешавању овог питања, те је обавезао ректора и остале надлежне органе Универзитета да наставе започету комуникацију са Владом РС и ресорним министарствима у циљу што скоријег регулисања обавеза према овом предузећу.

Такође, Управни одбор је прихватио и Информацију у вези са доношењем правилника о нормативима и стандардима за финансирање јавних високошколских установа.

На својој 17. сједници Управни одбор је дао сагласности на Одлуку о допуни Статута Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци, те је усвојио Одлуку о закључивању Споразума о пословно-техничкој сарадњи између Економског факултета Универзитета у Бањој Луци и Профи Нова д.о.о. из Бијељине.

На истој сједници је разматрано и усвојено више одлука о покретању поступка јавне набавке и рјешења о именовању комисија за јавне набавке и то:

-опреме за беспилотну летјелицу у оквиру реализације пројекта „HERD NORBOTECH – NOR(1)way BO(2)snia TECH(3)nology Transfer“ Електротехничког факултета Универзитета у Бањој Луци;
-опреме за потребе ТЕМПУС пројекта 530213-TEMPUS-1-2012-RS-JPHES: „Modernization of WBC universities through strengthening of structures and services for knowledge transfer, research and innovation - WBCInno“ Електротехничког факултета Универзитета у Бањој Луци;
- опреме за потребе ТЕМПУС пројекта 530530-TEMPUS-1-2012-SE-TEMPUS-JPHES: „Тренинг курсеви за јавне сервисе у развоју одрживе инфраструктуре на Западном Балкану“ Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци;
-рачунарске опреме за потребе ТЕМПУС пројекта 530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR: „Побољшање студија развоја производа у Србији и Босни и Херцеговини“ Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци;
- лабораторијске опреме за потребе ТЕМПУС пројекта 530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR: „Побољшање студија развоја производа у Србији и Босни и Херцеговини“ Машинског факултета Универзитета у Бањој Луци;
- радова на санацији Објекта 7 за потребе Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци.

Такође, Управни одбор је прихватио Извјештај о прикупљеним средствима за помоћ поплављеним у мају 2014. годину, као и Информацију о току изградње Павиљона IV у Кампусу Универзитета у Бањој Луци.

На истој сједници верификован је мандат новоизабраног члана Управног одбора из реда студената Милорада Божића.

 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/3552/uni-3.jpg