Navigacija
Viber X logo

Informacija sa 18. sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice Upravni odborUniverzitet u Banjoj Luci

Upravni odbor Univerziteta u Banjoj Luci na svojoj 18. sjednici, odražanoj 18.09.2014. godine, donio je odluku o usvajanju Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Banjoj Luci, te će ovaj akt, shodno zaključku UO, biti dostavljen svim organizacionim jedinica Univerziteta kako bi se uradili novi ugovori o radu za sve zaposlene.

Na istoj sjednici Upravni odbor je donio Odluku o zaključivanju Memoranduma o saradnji između Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta Politecnica della Marche iz Ankone (Italije) i Odluku o obnavljanju Sporazuma o saradnji između Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta umetnosti u Beogradu.

Isto tako, uz određene korekcije koje se odnose na način finansiranja, donesena je Odluka o zaključivanju Sporazuma o saradnji između Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci i Fakulteta za oplemenjivanje biljaka Švedskog univerziteta poljoprivrednih nauka (SLU).

Na svojoj 18. sjednici UO je donio Odluku o obavezi i zaštiti Univerziteta u Banjoj Luci od elementarnih nepogoda i druge nesreće, kojom se obavezuju organizacione jedinice Univerziteta da do kraja novembra izrade:
-Procjenu ugroženosti od elementarnih nepogoda i druge nesreće i
-Plan zaštite i spasavanja od elementarnih nepogoda i druge nesreće.

Nakon razmatranja, Upravni odbor je donio i više odluka o pokretanju postupka javne nabavke i rješenja o imenovanju komisije za javne nabavke, i to:
- dodatne robotske opreme u okviru realizacije projekta HERT/ICT BANOROB prijekta Mašinskog fakulteta;
-usluge štampanja za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci u akademskoj 2014/15. godini; te
- kancelarijskog materijala za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci u akademskoj 2014/15. godini;

U nastavku sjednice prihvaćen je Prijedlog Filološkog fakulteta za finansijsku pomoć lektoru srpskog jezika u Bugarskoj Darki Herbez.

Takođe, na svojoj 18. sjednici Upravni odbor je usvojio Odluku o imenovanju Disciplinske komisije Univerziteta u Banjoj Luci u sljedećem sastavu:
-doc. dr Nenad Baroš, predsjednik;
-doc. dr Čedomir Zeljković, član;
-doc. dr Biljana Lubarda, zamjenik predsjednika i
-Nikola Duvnjak, zamjenik člana.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3582/uni-2.jpg