Навигација
Viber

Информација са 18. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Сједнице Управни одборУниверзитет у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на својој 18. сједници, одражаној 18.09.2014. године, донио је одлуку о усвајању Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Бањој Луци, те ће овај акт, сходно закључку УО, бити достављен свим организационим јединица Универзитета како би се урадили нови уговори о раду за све запослене.

На истој сједници Управни одбор је донио Одлуку о закључивању Меморандума о сарадњи између Универзитета у Бањој Луци и Универзитета Politecnica della Marche из Анконе (Италије) и Одлуку о обнављању Споразума о сарадњи између Универзитета у Бањој Луци и Универзитета уметности у Београду.

Исто тако, уз одрeђене корекције које се односе на начин финансирања, донесена је Одлука о закључивању Споразума о сарадњи између Института за генетичке ресурсе Универзитета у Бањој Луци и Факултета за оплемењивање биљака Шведског универзитета пољопривредних наука (SLU).

На својој 18. сједници УО је донио Одлуку о обавези и заштити Универзитета у Бањој Луци од елементарних непогода и друге несреће, којом се обавезују организационе јединице Универзитета да до краја новембра израде:
-Процјену угрожености од елементарних непогода и друге несреће и
-План заштите и спасавања од елементарних непогода и друге несреће.

Након разматрања, Управни одбор је донио и више одлука о покретању поступка јавне набавке и рјешења о именовању комисије за јавне набавке, и то:
- додатне роботске опреме у оквиру реализације пројекта HERT/ICT BANOROB пријекта Машинског факултета;
-услуге штампања за poтребе Универзитета у Бањој Луци у академској 2014/15. години; те
- канцеларијског материјала за потребе Универзитета у Бањој Луци у академској 2014/15. години;

У настaвку сједнице прихваћен је Приједлог Филолошког факултета за финансијску помоћ лектору српског језика у Бугарској Дарки Хербез.

Такође, на својој 18. сједници Управни одбор је усвојио Одлуку о именовању Дисциплинске комисије Универзитета у Бањој Луци у сљедећем саставу:
-доц. др Ненад Барош, предсједник;
-доц. др Чедомир Зељковић, члан;
-доц. др Биљана Лубарда, замјеник предсjедника и
-Никола Дувњак, замјеник члана.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/3582/uni-2.jpg