Navigacija
Viber X logo

Informacija sa 31. sjednice Senata Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice SenataUniverzitet u Banjoj Luci

Senat Univerziteta u Banjoj Luci na svojoj sjednici održanoj 11. 09. 2014. godine donio je Odluku o odgovornim nastavnicima i saradnicima za zimski i ljetni semestar školske 2014/2015. godine na I i II ciklusu studija.

Takođe, na sjednici je usvojen, i na razmatranje Ministarstvu prosvjete i kulture RS upućen, i Prijedlog za proširenje liste za upis kandidata u prvu godinu prvog ciklusa studija za akademsku 2014/2015. godinu.

Senat je na istoj sjednici donio Odluku o načinu formiranja vijeća za kombinovani studijski programa na II ciklusu studija koji organizuje više organizacionih jedinica Univerziteta. Shodno toj odluci, vijeće će činiti nastavnici i saradnici organizacionih jedinica koje izvode nastavu na ovom studijskom programu kao i studenti koji će biti zastupljeni u procentu od 20 %. Za vršioca dužnosti rukovodioca studijskog programa imenovan je doc. dr Miljan Cvjetković sa Poljoprivrednog fakulteta.

U nastavku sjednice, najviše akademesko tijelo Univerziteta razmatralo je i prihvatilo: 

-Prijedlog memoranduma o saradnji između Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta Politecnica della Marche iz Ankone (Italije);
-Prijedlog za obnavljanje Sporazuma o saradnji između Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta umetnosti u Beogradu; te
-Prijedlog sporazuma o saradnji između Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci i Fakulteta za oplemenjivanje biljaka Švedskog univerziteta poljoprivrednih nauka (SLU).

Na 31. sjednici verifikovan je mandat prof. dr Ranku Popoviću novoizabranom članu Senata ispred Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3560/uni-1.jpg