Navigacija

Arhiva novosti

Informacija sa 103. sjednice Senata

Senat Univerziteta u Banjoj Luci na 103. sjednici 29. februara 2024. godine razmotrio je i jednoglasno usvojio Izvještaj o realizaciji Programa rada članica Univerziteta za 2023. godinu, te Prijedlog programa rada članica za tekuću godinu. Na sjednic...