Navigacija

Arhiva novosti

Informacija sa 69. sjednice Senata

Senat Univerziteta u Banjoj Luci na 69. sjednici održanoj 1. jula 2021. godine razmotrio je i utvrdio Prijedlog Statuta Univerziteta u Banjoj Luci. Tokom sjednice održane u amfiteatru Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, razmotren je ...