Navigacija
Viber X logo

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Krivično pravo i krivično procesno pravo

Izbori u zvanjaPravni fakultet

Odlukom Nastavno-Naučnog vijeća Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja, u sastavu:

1. Dr Miodrag Simović, redovni profesor, uža naučna oblast: Krivično pravo i krivično procesno pravo, Pravni fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Stanko Bejatović, redovni profesor, uža naučna oblast: Krivično pravo i krivično procesno pravo, Pravni fakultet, Univerzitet u Kragujevcu, član
3. Dr Uroš Pena, docent, uža naučna oblast: Krivično pravo i krivično procesno pravo, Pravni fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Krivično pravo i krivično procesno pravo Mile Šikman

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3564/large_thumb_logo-pravni.jpg