Navigacija
Viber X logo

Održan Informativni dan u okviru TEMPUS projekta WBCInno

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Na Univerzitetu u Banjoj Luci, 15. septembra 2014. godine, održan je Informativni dan u okviru TEMPUS projekta „Modernizacija univerziteta u zemljama Zapadnog Balkana kroz jačanje struktura i službi za transfer znanja, istraživanja i inovacija“ (Modernization of WBC universities through strengthening of structures and services for knowledge transfer, research and innovation – WBCInno).

Održan informativni dan u okviru TEMPUS projekta WBCInno

Riječ je o projektu čiji je koordinator Univerzitet u Kragujevcu i u kojem učestvujem 16 partnera iz Evropske unije (Velike Britanije, Njemačke, Austrije, Španije) i zemalja Zapadnog Balkana (Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine): 5 EU institucija, 5 univerziteta iz zemalja Zapadnog Balkana, 5 inkubatora i 1 preduzeće.

Tokom Informativnog dana, namijenjenog prije svega poslodavcima u malim i srednjim preduzećima, zaposlenim na univerzitetima, istraživačima i studentima, prisutni su imali priliku da se upoznaju sa WBCInno projektom, njegovim ciljevima i očekivanim efektima, kao i sa do sada ostvarenim rezultatima.

Takođe, kroz izlaganje prorektora za naučno- istraživački rad Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Milana Mataruge, prisutni su mogli saznati više informacija o raspoloživim resursima UNBL u ovoj oblasti i aktivnostima koje Univerzitet provodi u cilju unapređenja naučno- istraživačkog rada i inovacija.

Održan informativni dan u okviru TEMPUS projekta WBCInno

Podsjećajući da je Univerzitet u Banjoj Luci, između ostalog, u maju ove godine organizovao tematsku sjednice na temu „Nauka na univerzitetu“, iz čijih zaključaka je proizašao Akcioni plan, prorektor Mataruga je naglasio da je „jedna grupa aktivnosti koje su definisan ovim Akcionim planom posvećena upravo onome što je tema info-dana, a to je transfer znanja i tehnologija sa Univerziteta“. Budući da pomenuti transfer trenutno nije na onom nivou na kome bi trebao biti, prorektor je izrazio očekivanje da će realizacija ovog projekta pomoći u pronalaženju modela i načina kako da Univerzitet u Banjoj Luci svoj ogroman naučno-istraživački potencijal usmjeri tako da od njega prevashodno korist ima ovdašnja privreda.

U nastavku info-dana, prof. dr Petar Marić, rukovodilac WBCInno tima Univerziteta u Banjoj Luci, ukratko je predstavio ovaj TEMPUS projekat koji traje do oktobra 2015. godine. Podsjećajući da je osnovni cilj projekta transfer znanja, odnosno rezultata naprednih istraživanja i inovacija sa univerziteta na okruženje, prof. Marić je istakao da je ključna stvar da se univerzitet transformiše od tzv. predavačkog univerziteta u poslovni i partnerski univerzitet koji preuzme svoju odgovornost u ekonomskom i kulturnom razvoju društva.

Održan informativni dan u okviru TEMPUS projekta WBCInno

U nastavku info-dana, prof. dr Petar Marić, rukovodilac WBCInno tima Univerziteta u Banjoj Luci, ukratko je predstavio ovaj TEMPUS projekat koji traje do oktobra 2015. godine. Podsjećajući da je osnovni cilj projekta transfer znanja, odnosno rezultata naprednih istraživanja i inovacija sa univerziteta na okruženje, prof. Marić je istakao da je ključna stvar da se univerzitet transformiše od tzv. predavačkog univerziteta u poslovni i partnerski univerzitet koji preuzme svoju odgovornost u ekonomskom i kulturnom razvoju društva.

Govoreći o ostvarenim rezultatima Projekta, prof. Marić je istakao da je kroz dosadašnje aktivnosti jedan dio zacrtanih ciljeva već ostvaren, što se prije svega odnosi na univerzitetsku inovativnu platformu koja je rezultat saradnje sa evropskim partnerima , a o kojoj je više govorila prof. dr Tatjana Pešić-Brđanin, član univerzitetskog tima koji radi na Projektu. Kroz pomenutu platformu izloženo je na koji način bi se pozitivna evropska iskustva kada je riječ o transferu znanja i tehnologije u okruženje, mogla prenijeti i primijeniti u ovdašnjim uslovima.

Jedan od ostvarenih rezultata projekta, kako se moglo čuti na ovom info-danu, jeste i razvijanje metodologije za upravljanje inovacijama koja bi trebala da omogući nekom ko ima ideju i hoće da je materijalizuje da dođe do odgovora na koji način to može uraditi.

Među do sada ostvarenim rezultatima WBCInno tima Univerziteta u Banjoj Luci svakako se ističe izrada Kataloga istraživačkih i inovacionih potencijala Univerziteta u Banjoj Luci koji je predstavio prof. dr. Zoran Đurić, prodekan za naučnoistraživački rad i član UNBL WBCInno tima.

Učesnici info-dana održanog na Univerzitetu u Banjoj Luci takođe su imali priliku da saznaju više o Regionalnom strateškom razvojnom planu za poslovne inkubatore i naučno-tehnološke parkove o čemu su govorili Drago Gverić, direktor Inovacionog centra Banja Luka i Mario Milanović, rukovodilac Univerzitetskog preduzetničkog centra, dok je Jelena Rožić, stručni saradnik za međunarodnu saradnju UNBL imala izlaganje na temu : Od TEMPUS ka ERASMUS+ .

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3567/Mala-1.jpg