Navigacija
Viber

Učešće predstavnika Univerziteta u Banjoj Luci na sastanku u Bratislavi u okviru COST akcije

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

U okviru COST akcijeBESTPRAC – The Voice of Research Administrators: building a network of administrative excellence(http://www.bestprac.eu/), u Bratislavi (Slovačka) u periodu 16-17. septembar 2014. godine održan je sastanak radnih grupa za administraciju, finansije i pravna pitanja. Na sastanku su učestvovale i Jovana Cvijić, stručni saradnik za pravne poslove pri Rektoratu Univerziteta u Banjoj Luci kao članica radne grupe za pravna pitanja i Anđela Pepić, projekt menadžer pri Institutu za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, kao članica radne grupe za administraciju.Na sastanku su predstavljeni i diskutovani pristupi u realizaciji projekata finansiranih od strane Evropske komisije (prvenstveno Okvirnog programa 7 i novih projekata u okviru Horizont 2020 programa) sa aspekta administracije, upravljanja finansijama i pravnog aspekta (priprema i realizacija različitih tipova ugovora, usklađivanje sa nacionalnim zakonodavstvom i sl.). Sastanak je služio za razmjenu iskustava u realizaciji projekata, umrežavanje i uspostavljanje kontakata između administratora istraživanja iz 27 evropskih zemalja, te kao platforma za razmjenu različitih pomoćnih alata za projektni menadžment i administraciju.

Osnovni cilj COST akcijeBESTPRAC – The Voice of Research Administrators: building a network of administrative excellence(http://www.bestprac.eu/) je uspostavljanje mreže za administrativne, finansijske i pravne službe univerziteta, istraživačkih instituta i organizacija, te drugih organizacionih jedinica koje pružaju podršku istraživačima u toku pripreme i realizacije projekata (uglavnom finansiranih od strane Evropske unije) kako bi se razmijenila iskustva i prakse, te razvile najbolje prakse, doprinijelo razmjeni i prenosu znanja, te povećala efikasnost u radu. Predstavnici Univerziteta u Banjoj Luci su aktivno uključeni u rad ove akcije kao predstavnici menadžment komiteta i kao članovi radnih grupa za administraciju, finansije i pravna pitanja.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3575/18_02.jpg