Navigacija
Viber

Informacija sa 33. sjednice Senata Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice SenataUniverzitet u Banjoj Luci

Senat Univerziteta u Banjoj Luci na svojoj 33. sjednici održanoj 13. 10. 2014. godine, nakon razmatranja zahtjeva Studentskog parlamenta, donio je odluku kojom se fakultetima /Akademiji umjetnosti preporučuje da organizuju dodatni ispitni termin u oktobarskom ispitnom roku za studente kojima nedostaje jedan ispit za ispunjavanje uslova za upis u narednu godinu studija.

Pomenuti ispitni termin fakulteti/ Akademija treba da organizuju zaključno sa 18.10. 2014. godine. Ova odluka ne odnosi se na studente završnih godina I ciklusa studija.

Na istoj sjednici Senat je razmatrao i prihvatio Preporuku Ministarstva prosvjete i kulture u Vladi RS o izmjenama uslova za upis studenata u narednu godinu studija, kojom se sugeriše fakultetima/Akademiji da studentima dozvole upis u narednu godinu studija sa dva nepoložena ispita, odnosno 15 ECTS bodova.

Senat Univerziteta je na istoj sjednici donio i Odluku o obavezi navođenja afilijacije pri publikovanju naučnih radova kojom se akademsko osoblje Univerziteta u Banjoj Luci obavezuje da prilikom publikovanja svojih naučnih radova navodi odrednicu „Univerzitet u Banjoj Luci“, kao afilijaciju istraživača ili naučnog radnika.

U nastavku sjednice prorektor za naučno-istraživački rad prof. dr Milan Mataruga informisao je članove Senata o učešću Univerziteta u Banjoj Luci na 19. međunarodnom sajmu knjige u Banjoj Luci te ih upoznao sa priprema za učešće Univerziteta na 59. sajmu knjiga u Beogradu.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3649/uni-3.jpg