Navigacija
Viber X logo

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Organizacija i poslovi policije

Izbori u zvanjaVisoka škola unutrašnjih poslova

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Visoke škole unutrašnjih poslova Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja, u sastavu:

1. Dr Saša Mijalković, vanredni profesor, uža naučna oblast: Bezbjednosne nauke, Kriminalističko-policijska akademija Beograd, predsjednik
2. Mr Borislav Šarić, predavač visoke škole, Visoka škola unutrašnjih poslova Banja Luka, član
3. Mr Gojko Šetka, predavač visoke škole, Visoka škola unutrašnjih poslova Banja Luka, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Organizacija i poslovi policije Borislav Đukić

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3658/logouniblnews_t.jpg