Navigacija
Viber X logo

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije mr Gorana Stojanovića

DoktoratiFilozofski fakultet

Na osnovu člana 71. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. glasnik RS br. 73/10, 104/11 i 84/12), Nastavno-naučno vijeće Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci na sjednici odžanoj 11.09.2014. godine donijelo je rješenje broj 07/3.1666-6/14 i imenovalo komisiju za ocjenu podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije pod naslovom: Utemeljenje moralnog suđenje u bioetici, kandidata mr Gorana Stojanovića u sljedećem sastavu:

1. Dr Ostoja Đukić, redovni profesor u Banjoj Luci, uža naučna oblast Etika, predsjednik
2. Dr Miroslav Drinić, vanredni profesor u Banjoj Luci, uže naučne oblasti Uvod u filozofiju i Filozofija nauke, član
3. Dr Ivan Kolarić, redovni profesor u Kragujevcu i Palama, uže naučne oblasti Istorija filozofije i Etika, član

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije mr Gorana Stojanovića

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3679/logo-filozofski.png