Navigacija
Viber X logo

Obavještenje o javnoj odbrani magistarske teze kandidata Milana Koščice

Magistarski radoviPoljoprivredni fakultet

Dana 28. 10. 2010. godine sa početkom u 11.00 sati na Poljoprivrednom fakultetu u Banjoj Luci kandidat Milan Koščica, dipl. inž. poljoprivrede braniće javno magistarski rad pod naslovom:

"Ispitivanje efikasnosti fungicida u suzbijanju Botrytis squamosa Walker prouzrokovača paleži lista luka"

Odbrana magistarskog rada je javna, pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju činu odbrane.