Navigacija
Viber X logo

Obavještenje o javnoj odbrani magistarske teze kandidata Mirjane Delić-Jović

Magistarski radoviPoljoprivredni fakultet

Dana 29. 10. 2010. godine sa početkom u 16.30 sati na Poljoprivrednom fakultetu u Banjoj Luci kandidat Mirjana Delić-Jović, dipl. inž. poljoprivrede braniće javno magistarski rad pod naslovom:

" Uticaj prebiotika u ishrani prasadi na proizvodne karakteristike i sadržaj Escherichia coli u fecesu"

Odbrana magistarskog rada je javna, pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju činu odbrane.