Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Citologija, histologija i embriologija

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u zvanje u sastavu:

1. Dr Gostimir Mikač, vanredni profesor, uža naučna oblast Citologija, histologija i embriologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Vesna Ljubojević, docent, uža naučna oblast Citologija, histologija i embriologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, član
3. Dr Živana Milićević, redovni profesor, uža naučna oblast Citologija, histologija i embriologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Citologija, histologija i embriologija Sanja Jovičić

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3743/medicinski-fakultetST.jpg