Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Dječija i preventivna stomatologija

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u zvanje u sastavu:

1. Dr Jovan Vojinović, redovni profesor, uža naučna oblast Dječija i preventivna stomatologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, predsjednik;
2. Dr Branislav Glišić, redovni profesor, uža naučna oblast Ortopedija vilica Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu, član;
3. Dr Olivera Dolić, docent, uža naučna oblast Dječija i preventivna stomatologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, član.

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Dječija i preventivna stomatologija Ranka Knežević

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3791/medicinski-fakultetST.jpg