Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Socijalna farmacija i farmaceutska praksa

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u zvanje u sastavu:

1. Dr Darko Ivanović, redovni profesor, uža naučna oblast : Analitika lekova, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu, predsjednik
2. Dr Dragan Stupar, redovni profesor, uža naučna oblast : Socijalna farmacija i farmaceutska praksa, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu, član
3. Dr Dušanka Krajnović, docent, uža naučna oblast : Socijalna farmacija i farmaceutska praksa, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Socijalna farmacija i farmaceutska praksa Vanda Marković-Peković

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3781/medicinski-fakultetST.jpg