Navigacija
Viber

Izvještaj o ocjeni urađene doktorske teze kandidata mr Radmile Arbutina

DoktoratiMedicinski fakultet

Na osnovu člana 149 Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 73/10, 104/11 i 84/12 i 108/13) i člana 54 Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta na sjednici održanoj dana 23.12.2014. god. broj: 18-3-946/2014 donijelo je odluku o imenovanju komisije za ocjenu i odbranu urađene doktorske teze mr Radmile Arbutine, doktora stomatologije pod nazivom „Uticaj kserostomije kao nuspojave primjene antihipertenziva na pojavu i razvoj erozivnih promjena na zubima„ u sastavu:

1. Dr Branislav Karadžić, redovni profesor, uža naučna oblast Bolesti zuba, Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu, predsjednik;
2. Dr Božidar Pavelić, redovni profesor, uža naučna oblast Bolesti zuba, Stomatološki fakultet Univerziteta u Zagrebu, član;
3. Dr Aleksandar Lazarević, redovni profesor, uža naučna oblast Interna medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci, član;

Za rezervnog člana Komisije za ocjenu i odbranu urađene doktorske teze, kandidata mr Radmile Arbutine, imenovana je dr Ivana Stojšin, vanredni profesor, uža naučna oblast Bolesti zuba, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu.

Nakon detaljnog pregleda urađene doktorske teze kandidata mr Radmile Arbutine, imenovana komisija Nastavno-naučnom vijeću Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Senatu Univerziteta u Banjoj Luci podnosi slijedeći:

Izvještaj o ocjeni urađene doktorske teze kandidata mr Radmile Arbutina

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3862/medicinski-fakultetST.jpg