Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Dječija i preventivna stomatologija

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u zvanje u sastavu:

1. Dr Jovan Vojinović, redovni profesor, uža naučna oblast: Dječija i preventivna stomatologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Olivera Dolić, docent, uža naučna oblast: Dječija i preventivna stomatologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, član
3. Dr Branislav Glišić, redovni profesor, uža naučna oblast: Ortopedija vilica Stomatološki fakultet, Univerziteta u Beogradu, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Dječija i preventivna stomatologija - niko nije izabran

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3936/medicinski-fakultetST.jpg