Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Patologija

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u zvanje u sastavu:

1. Dr Radoslav Gajanin, vanredni profesor, uža naučna oblast Patologija, Medicinski fakultet, Univerziteta u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Živka Eri, redovni profesor, uža naučna oblast Patologija, Medicinski fakultet, Univerziteta u Novom Sadu, član
3. Dr Goran Spasojević, redovni profesor, uža naučna oblast Anatomija, Medicinski fakultet, Univerziteta u Banjoj Luci, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Patologija Ljiljana Tadić-Latinović

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4002/medicinski-fakultetST.jpg