Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za reizbor u zvanje za užu naučnu oblast Fizikalna medicina i rehabilitacija

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u zvanje u sastavu:

1. Dr Slavica Jandrić, redovni profesor, uža naučna oblast Fizikalna medicina i rehabilitacija, Medicinski fakultet Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Milica Lazović, uža naučna oblast Fizikalna medicina i rehabilitacija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, član
3. Dr Goran Spasojević, redovni profesor, uža naučna oblast Anatomija, Medicinski fakultet Univerzitet u Banjoj Luci, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za reizbor u zvanje za užu naučnu oblast Fizikalna medicina i rehabilitacija Tatjana Nožica-Radulović, Branislava Marjanović i Teodora Talić

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4096/medicinski-fakultetST.jpg