Navigacija
Viber

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Selme Čaluk

DoktoratiMedicinski fakultet

Na osnovu člana 149. Zakona o visokom obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 73/10, 104/11, 84/12 i 108/13), člana 54. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci i člana 18. Statuta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, na sjednici održanoj 12.05.2014. godine donijelo je Odluku o imenovanju Komisije za ocjenu podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze u sastavu:

1. Dr Damir Dodig, redovni profesor, uža naučna oblast Nuklearna medicina, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, predsjednik
2. Dr Aleksandar Lazarević, redovni profesor, uža naučna oblast Interna medicina, Univerzitet u Banjoj Luci, član
3. Dr Duško Vulić, vanredni profesor, uža naučna oblast Interna medicina, Univerzitet u Banjoj Luci, član

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Selme Čaluk 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4122/medicinski-fakultetST.jpg