Navigacija
Viber

Ministri u Vladi RS posjetili Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Ministar nauke i tehnologije u Vladi Republike Srpske prof. dr Jasmin Komić i ministar porodice, omladine i sporta gospođa Jasmina Davidović boravili su danas na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci, gdje ih je rukovodstvo Fakulteta upoznalo sa aktivnostima u vezi sa organizacijom 11. kongresa Međunarodne federacije za fizičko vaspitanje (Fédération Internationale d’Education Physique – FIEP), koji će biti održan septembru 2016. godine.

Ministri u Vladi RS posjetili Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta  Univerziteta u Banjoj Luci

Dekan FVVS prof. dr Simo Vuković i prodekan za naučno -istraživački rad prof. dr Slobodan Simović na sastanku, kojem je prisustvovao i rektor Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Stanko Stanić, upoznali su goste da je organizacija pomenutog naučnog skupa povjerena Fakultetu na devetom kongresu FIEP, održanom u Sofiji u oktobru 2014. godine.

Profesor Simović je pojasnio da je odluci FIEP da povjeri oranizaciju svog 11. kongresa upravo Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci, doprinijela odlična prezentacija Fakulteta na skupu u Sofiji, kao i činjenica da se 2016. obilježava 150  godina otkako je Vaso Pelagić uvrstio fizičko vaspitanje kao obavezan predmet u prvu srednju školu u Banjoj Luci.

Ministri u Vladi RS posjetili Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta  Univerziteta u Banjoj Luci

On je dodao da je riječ o izuzetno značajnom skupu ne samo za Fakultet i Univerzitet, nego i za grada Banju Luku i cijelu RS, budući da će okupiti više od 500 eminentnih profesora i naučnih radnika iz preko 60 zemalja svijeta.

U cilju što bolje organizacije Kongresa, rukovodstvo Fakulteta je u saradnji sa Univerzitetom već počelo sa provođenjem određenih pripremnih aktivnosti. Između ostalog imenovani su: Organizacioni, Naučni i Programski odbor, te je napravljen operativni plan rada za 2015. godinu.

Takođe, utvrđene su teme i sekcije ovog naučnog skupa kojih će biti osam, dok će glavna tema nositi naziv ''Antropološki aspekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije''.

Profesor Simović je istakao da su među prvim narednim aktivnostima izrada veb-sajta kongresa preko kojeg će učesnici moći da prijavljuju radove, te izrada loga i drugih obilježja kongresa.

Ministri su čestitali rukovodstvu Fakulteta na dobijanju domaćinstva 11. FIEP kongresa i zalaganju da on bude organizovan na najvišem nivou, ističući da će ministarstva koja vode, u granicama svojih mogućnosti, podržati organizovanje ovog značajnog međunarodnog skupa.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4139/ministri-mala.gif