Navigacija
Viber

Posjeta direktora Bavarskog instituta za šumarsku genetiku, sjemenarstvo i rasadničarstvo Univerzitetu u Banjoj Luci

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Dr Monika Konert (Monika Konnert), direktor Instituta za šumarsku genetiku, sjemenarstvo i rasadničarstvo iz Tajzendorfa, u Bavarskoj (Njemačka), boravila je od 22. do 24. aprila u trodnevnoj radnoj posjeti Univerzitetu u Banjoj Luci.

Posjeta direktora Bavarskog nstituta za šumarsku genetiku, sjemenarstvo i  rasadničarstvo Univerzitetu u Banjoj Luci

Prvog dana svog boravka u Banjoj Luci, 22.4.2015. godine, dr Konert je posjetila Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci gdje se sastala sa rukovodstvom, nastavnicima i saradnicima Fakulteta, nakon čega je studentima održala predavanje na temu šumarske genetike, bazirano na iskustvima i rezultatima istraživanja koja se provode na pomenutom institutu u Bavarskoj. Predavanjem su obuhvaćene dvije teme: ''Dinamika genetičkih promjena u vremenu i prostor'' i ''Genetička varijabilnost značajnih vrsta drveća u južnoj Njemačkoj utvrđena preko izoenzima i DNK – markera ; posljedice po održivo upravljanje šumama u svjetlu klimatskih promjena''. Studenti su sa velikom pažnjom odslušali izlaganje dr Konert koja slovi za vrhunskog naučnog radnik svjetskog glasa u oblasti šumarske genetike, sa objavljenih više od 150 radova u međunarodno-referentnim časopisima.

Zahvaljujući upravo dr Konert, Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci ima izuzetno plodnu međunarodnu saradnju sa Institutom za šumarsku genetiku, sjemenarstvo i rasadničarstvo iz Tajzendorfa sa kojim je 2013. godine potpisan ugovor o obrazovnoj i naučnoj razmjeni. Između ostaloga, na osnovu ovog ugovora, dva doktoranta sa Šumarskog fakulteta su dobila priliku da obavljaju istraživanja na ovom institutu, u svrhe sticanja doktorata nauka iz oblasti šumarstva.

Posjeta direktora Bavarskog nstituta za šumarsku genetiku, sjemenarstvo i  rasadničarstvo Univerzitetu u Banjoj Luci

Nakon održanog predavanja na Šumarskom fakultetu, dr Konert je posjetila Rektorat, a sa gostima iz Njemačke tom prilikom razgovarala je, i ukratko im predstvila aktivnosti Univerziteta u Banjoj Luci, prof. dr Valerija Šaula, prorektor za međunarodnu saradnju. Sastanku su prisustvovali i prof. dr Milan Mataruga, prorektor za naučno-istraživački rad i razvoj Univerziteta u Banjoj Luci, mr Vanja Daničić i mr Branislav Cvjetković, sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Inače, Bavarski institut za šumarsku genetiku, sjemenarstvo i rasadničarstvo je nadležan za sve zadatke koji se tiču šumskog reproduktivnog materijala u Bavarskoj. To podrazumijeva obezbjeđenje šumskih genetičkih resursa i održavanje genetičke raznovrsnosti šuma u Bavarskoj ( više podataka o ovoj partnerskoj instituciji vidjeti na www.asp.bavern.de)

Posjeta direktora Bavarskog nstituta za šumarsku genetiku, sjemenarstvo i  rasadničarstvo Univerzitetu u Banjoj Luci

Tokom svog trodnevnog boravka u Banjoj Luci, dr Konert je imala priliku razgovarati i sa direktorom Istraživačko-razvojnog i projektnog centra u okviru JPŠ ”Šume RS” a.d. Sokolac g. Srđanom Kašićem, gdje je upoznata sa načinom organizacije Javnog preduzeća, strukturom šuma u Republici Srpskoj, kao i aktivnostima ove organizacione jedinice.

Istog dana, sa saradnicima Šumarskog fakulteta upriličena je posjeta kompaniji ”Tamaris” gdje je razgovarano o načinu proizvodnje ukrasnog drveća i žbunja, plasmanu, te aktivnostima na održavanju zelenih površina u Gradu Banja Luka. Domaćin tokom ovog susreta je bio dip. inž. Slađana Bumbić-Damjanović.

U četvrtak, 23. aprila, gosti iz Njemačke su proveli vrijeme na terenu u ŠG ”Oštrelj” – Drinić gdje su imali priliku obići najbolje očuvane mješovite šume bukve, jele i smrče, sjemenske objekte smrče i bijelog bora, kao područje gdje su u toku radovi na sječi. U razgovoru sa predstavnicima ovog gazdinstva, gosti su mogli saznati više o sistemima gazdovanja u našim šumama.Slike

  • /uploads/attachment/vest/4143/Drinic-mala.gif