Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Fiziologija

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja u sastavu:

1. Dr Amela Matavulj, redovni profesor, uža naučna oblast Fiziologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, predsjednik;
2. Dr Nenad Ponorac, vanredni profesor, uža naučna oblast Fizologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci , član;
3. Dr Nada Naumović, redovni profesor, uža naučna oblast Fiziologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, član.

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Fiziologija Želimir Erić

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4444/medicinski-fakultetST.jpg