Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Oralna hirurgija

Izbori u zvanjaMedicinski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja u sastavu:

1. Dr Srećko Selaković, redovni profesor, uža naučna oblast: Oralna hirugija, Medicinski fakultet, Univerziteta u Banjoj Luci,predsjednik;
2. Dr Nebojša Jović, redovni profesor, uža naučna oblast: Maksilofacijalna hirugija, Medicinski fakultet, Univerziteta u Banjoj Luci,član
3. Dr Zoran Lazić, redovni profesor, uža naučna oblast: Oralna hirugija, Vojnomedicinska akademija Beograd, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Oralna hirurgija Tatjana Risović 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4514/medicinski-fakultetST.jpg