Navigacija
Viber

Info dan o „Twinning“ i „Teaming“ projektima u programu Horizont 2020

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

U Rektoratu Univerziteta u Banjoj Luci, 19. 11. 2015. godine, održan je info dan o „Twinning“ i „Teaming“ projektima u okviru programa Horizont 2020. Riječ je o drugom po redu info danu na Univerzitetu koji je posvećen pomenutom programu.

Info dan o „Twinning“ i „Teaming“ projektima u programu Horizont 2020

Kako je u pozdravnom obraćanju istakao prorektor za naučno-istraživački rad i razvoj prof. dr Milan Mataruga, stavljanje fokusa u drugom info danu na „Twinning“ i „Teaming“ projekte, proisteklo je iz činjenice da se radi o projektima koji su usmjereni ka manje razvijenim evropskim državama, koje se prepoznate kao zemlje koje ne povlače značajnu količinu novca iz fondova EU. Jedan od načina da se to promijeni jeste da se što više istraživača upozna sa ovim projektima i podstakne da aplicira sa svojim prijedlozima.

Info dan o „Twinning“ i „Teaming“ projektima u programu Horizont 2020

O tome šta bi sve prijedlozi projekata trebali da sadrže da bi bili prihvaćeni od strane EU, u kojim evropskim zemljama mogu tražiti partnere i supervizore, kada će biti otvoreni pozivi za ove projekte i o niz drugih specifičnosti „Twinning“ i „Teaming“ projekata, prisutnim istraživačima govorio je Dalibor Drljača, nacionalna kontakt tačka BiH u Okvirnom program Horizont 2020 zadužen za Marie Sklodowska Curie acije, odnosno za mobilnost istraživača i Evropsku istraživačku infrastrukturu.

Info dan o „Twinning“ i „Teaming“ projektima u programu Horizont 2020

Đorđe Markez, nacionalna kontakt tačka BiH u Okvirnom programu, zadužen za područje pravnih i finansijskih pitanja, Zajednički istraživački centar i sigurnost, informisao je učesnike info dana o uslovima učešća u projektima u okviru programa Horizont 2020, kriterijumima za dodjelu granta , o formama finansiranja, troškovima i drugim pitanjima koja se odnose na pravni i finansijski aspekt projekata.

Više informacija možete saznati iz priloženih prezentacija.

TEAMING FOR EXCELLENCE actions

TWINNING actions

HORIZON 2020 - pravna i finansijska pravila


 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4709/20-mala.gif