Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Eksploatacija fluida

Izbori u zvanjaRudarski fakultet

Odlukom Nastavno-Naučnog vijeća Rudarskog fakulteta u Prijedoru Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja, u sastavu:

1. Dr Zvonimir Bošković, docent, predsjednik, uža naučna oblast „Ekspoloatacija fluida” Rudarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Nadežda Ćalić, redovni profesor, član, uža naučna oblast „Teorisjki osnovi pripreme mineralnih sirovina” Rudarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, član
3. Dr Jovo Miljanović, vanred.profesor, Rudarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, uža naučna oblast: podzemna eksploatacija mineralnih sirovina, član
4. Dr Vladimir Mitrović, redovni profesor, član, uža naučna oblast „Razrada naftnih i gasnih ležišta“, Rudarsko geološki fakultet Beograd, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Eksploatacija fluida Svjetlana Sredić

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4683/rf.gif