Navigacija
Viber

Informacija sa 53. sjednice Senata Univerziteta

Sjednice SenataUniverzitet u Banjoj Luci

Senat Univerziteta u Banjoj Luci održao je 28. 01. 2016. godine svoju 53. sjednicu koja je u cjelosti bila posvećena raspravi o Nacrtu zakona o visokom obrazovanju.

Nakon opširne diskusije tokom koje su se mogli čuti brojni konkretni prijedlozi u cilju poboljšanja ili izmjene predloženih rješenja u radnom materijalu, donesen je zaključak da se Ministarstvu prosvjete i kulture upiti prijedlog da otvaranju procedure usvajanja novog zakona o visokom obrazovanju u Narodnoj skupštini Republike Srpske prethodi stručna i sveobuhvatna rasprava i usvajanje strategije obrazovanja RS, te da javna rasprava o pomenutom zakonu u Narodnoj Skupštini traje najmanje 45 dana.

Na sjednici je, isto tako, donesen zaključak kojim se zadužuje Rektorski kolegijum Univerziteta da sumira raspravu sa današnje sjednice i da grupisane stavove u vezi pojedinih dijelova zakona, zajedno sa pojedinačnim prijedlozima fakulteta/Akademije, Instituta za genetičke resurse i Studentskog Parlamenta proslijedi resornom ministarstvu kako bi oni bili uzeti u obzir u nastavku rada radne grupe zadužene za izradu novog zakona o visokom obrazovanju.

Kada je riječ o pomenutoj radnoj grupi, Senat je sa današnje sjednice takođe uputio prijedlog Ministarstvu da proširi ovo tijelo sa novim članovima, te da se u njemu obavezno nađu rektori i generalni sekretari dva javna univerziteta, kao i predsjednici studentskih parlamenata.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4974/logo-unibl-2.jpg