Navigacija
Viber

Komitet za međunarodnu razmjenu studenata medicine Republike Srpske (SaMSIC) prigodnim predavanjem obilježio Međunarodni dan žena

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Dana 12.03.2016. godine u Rektoratu Univerziteta u Banjoj Luci, sedamdesetak studenata Medicinskog, Pravnog, Filozofskog i Fakulteta političkih nauka, imali su jedinstvenu priliku da čuju izlaganja eminentnih stručnjaka, predstavnika vladinog i nevladinog sektora u Republici Srpskoj, te gošće iz Holandije na temu „Nasilje nad ženama i njihova prava“. 

Ovaj edukativni događaj organizovao je Komitet za međunarodnu razmjenu studenata medicine Republike Srpske (SaMSIC), tj. njegovo Radno tijelo za ljudska prava i mir (SCORP-SaMSIC).

Skup je najprije pozdravio koorodinator Radnog tijela za ljudska prava i mir g. Jamen Hrekes, koji se zahvalio svima koji su podržali SaMSIC u realizaciji ovog događaja, a posebno Fondaciji „Udružene žene“, Populacionom fondu Ujedinjenih nacija (UNFPA), Udruženju građana „Zajedno“ i Univerzitetu u Banjoj Luci. U ime Rektora Univerziteta u Banjoj Luci, ovaj edukativni događaj je pozdravila i zvanično otvorila prof. dr Valerija Šaula, prorektor za međunarodnu saradnju Univerziteta u Banjoj Luci. 

Studentima su se zatim obratili: dr Amela Lolić, pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske, Dijana Đurić, psiholog Fondacije „Udružene žene“ i Rozana Anholt (Rosanne Anholt), magistar iz oblasti mđunarodnog javnog zdravstva, sa Univerziteta „Vrije“ iz Amsterdama (Holandija). Studenti su imali priliku da se upoznaju sa resursnim paketom za odgovor na rodno zasnovano nasilje pružalaca zdravstvenih usluga u Republici Srpskoj, da na primjerima iz prakse saznaju više o psihološkom profilu nasilnika i žrtava nasilja, te da se upoznaju sa međunarodnom perspektivom nasilja nad ženama. Nakon izlaganja uslijedila su brojna pitanja slušalaca, što svjedoči o velikom interesu studenata za pomenutu temu i njihovoj spremnosti da daju svoj doprinos podizanju svijesti cjelokupne zajednice o problemima rodno zasnovanog nasilja.

Na skupu su izneseni zabrinjavajući podaci o rasprostranjenosti rodno zasnovanog nasilja svuda u svijetu, pa tako i u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, o nedovoljnoj osviještenosti društva da se samo zajedničkim naporima svih nadležnih institucija i multidisciplinarnim pristupom može efikasno provesti u praksu veoma razvijen pravni okvir i postojeći menhanizmi. Ukazano je na još uvijek nedovoljnu spremnost okoline da adekvatno reaguje na slučajeve rodno zasnovanog nasilja, naročito porodičnog nasilja, koje se još uvijek shvata kao isključivo privatna stvar nasilnika i žrtve. Učesnici su konstatovali da se samo konstantnom edukacijom, izdvajanjem značajnijih finansijskih sredstava za osnaživanje mehanizama podrške žrtvama nasilja, oštrijim kaznama u oblasti krivičnog prava za nasilnike i aktivnijim pristupom svih nadležnih instuticija, može stvoriti povoljan društveni ambijent za sprečavanje i eliminisanje faktora koji podržavaju rodno zasnovano nasilje.

 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/5187/SaMSIC2.jpg
  • /uploads/attachment/vest/5187/SaMSIC1.jpg
  • /uploads/attachment/vest/5187/SaMSIC4.jpg
  • /uploads/attachment/vest/5187/SaMSIC3.jpg