Navigacija
Viber

Obavještenje o dodjeli ugovora – javna nabavka usluga štampanja monografije „Ekosistemske, cenotičke i populacione osnove korištenja hidropotencijala krenonskih područja Republike Srpske“ za potrebe  Prirodno-matematičkog fakulteta UBL – na dan 10.03.2016.

Javne nabavkeUniverzitet u Banjoj LuciObavještenje o dodjeli ugovora

Obavještenje o dodjeli ugovora – javna nabavka usluga štampanja monografije „Ekosistemske, cenotičke i populacione osnove korištenja hidropotencijala krenonskih područja Republike Srpske“ za potrebe  Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – na dan 10.03.2016.

Prilog: Obrazac realizacije ugovora