Navigacija

Arhiva novosti

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke kavitrona - ultrazvučni skidača kamenca za potrebe SC "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 2

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke kavitrona - ultrazvučni skidača kamenca za potrebe SC "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 2. PRILOG: Odluka o izboru.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu Javna  nabavka i isporuka stomatološke opreme za potrebe SC „ Dentalna klinika“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, za Lot 3  nabavka „Apex“ lokatora.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu Javna  nabavka i isporuka stomatološke opreme za potrebe SC „ Dentalna klinika“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, za Lot 3  nabavka „Apex“ lokatora. Prilog : Odluka o izboru 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke hemikalija za potrebe Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke hemikalija za potrebe Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci Prilog: Odluka o izboru - LOT 1              Odluka o izboru - LOT 2              Odluka o izboru - LOT 3 ...

Informacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci dodatnih radova na unutrašnjem uređenju Studentskog kulturnog centra UNIBL na lokaciji Univerzitetski grad u Banjoj Luci

Informacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci dodatnih radova na unutrašnjem uređenju Studentskog kulturnog centra UNIBL na lokaciji Univerzitetski grad u Banjoj Luci. Prilog: Informacije o pregovaračkom postupku bez objave obav...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova na zamjeni i sanaciji vanjske kanalizacione trase za potrebe Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova na zamjeni i sanaciji vanjske kanalizacione trase za potrebe Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 2. PRILOG: Odluka o izboru LOT 2.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova na rekonstrukciji i sanaciji vanjske kanalizacione trase i zamjena ventila u sanitarnom šahtu za potrebe Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova na rekonstrukciji i sanaciji vanjske kanalizacione trase i zamjena ventila u sanitarnom šahtu za potrebe Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 1. PRILOG: Odluka o izboru LOT 1.