Navigacija

Arhiva novosti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova na izgradnji pješačkih staza u zaštićenom području "Univerzitetski grad" za potrebe Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova na izgradnji pješačkih staza u zaštićenom području "Univerzitetski grad" za potrebe Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Odluka o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke mjerača sadržaja hlorofila  u okviru realizacije projekta „Monitoring obezbijeđenosti poljoprivrednih usjeva mineralnim materijama metodom daljinske detekcije“ Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke mjerača sadržaja hlorofila  u okviru realizacije projekta „Monitoring obezbijeđenosti poljoprivrednih usjeva mineralnim materijama metodom daljinske detekcije“ Arhitektonsko-građevinsko-geod...

Odluka o izboru najpvoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke bespilotne letjelice sa multispektralnom kamerom u okviru realizacije Erazmus+ projekta GEOBIZ Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 1

Odluka o izboru najpvoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke bespilotne letjelice sa multispektralnom kamerom u okviru realizacije Erazmus+ projekta GEOBIZ Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 1. PRILOG: O...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke poljoprivredne mehanizacije – nošena traktorska testera za mehanizovanu rezidbu voćaka za potrebe Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke poljoprivredne mehanizacije – nošena traktorska testera za mehanizovanu rezidbu voćaka za potrebe Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. PRILOG: Odluka o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga izrade platforme za online realizaciju interaktivnog sajamskog događaja za potrebe Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci u okviru Erasmus+ projekta VIRAL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga izrade platforme za online realizaciju interaktivnog sajamskog događaja za potrebe Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci u okviru Erasmus+ projekta VIRAL. Prilog: odluka o...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke  laboratorijskog potrošnog materijala za potrebe Centra za biomedicinska istraživanja Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke  laboratorijskog potrošnog materijala za potrebe Centra za biomedicinska istraživanja Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci Prilog: Odluka o izboru  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke stomatološkog materijala za potrebe SC "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke stomatološkog materijala za potrebe SC "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci Prilog: Odluka o izboru - LOT 1               Odluka o izboru - LOT 2        ...

Odluku o izboru drugorangiranog ponuđača u postupku nabavke terestičkog laserskog skenera u okviru realizacije Erazmus+ projekta GEOBIZ Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluku o izboru drugorangiranog ponuđača u postupku nabavke terestičkog laserskog skenera u okviru realizacije Erazmus+ projekta GEOBIZ Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: odluka o izboru drugorangiranog...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke potrošnog stomatološkog materijala za potrebe Specijalističkog centra „Dentalna klinika“ Medicinskog fakulteta univerziteta u Banjoj Luci – LOT 5

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke potrošnog stomatološkog materijala za potrebe Specijalističkog centra „Dentalna klinika“ Medicinskog fakulteta univerziteta u Banjoj Luci – LOT 5. Prilog: Odluka o izboru LOT 5.  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke materijala za fiksne proteze za potrebe Specijalističkog centra „Dentalna klinika“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 4

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke materijala za fiksne proteze za potrebe Specijalističkog centra „Dentalna klinika“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 4. Prilog: Odluka o izboru LOT 4.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke materijala za tehniku za potrebe Specijalističkog centra „Dentalna klinika“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 3

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke materijala za tehniku za potrebe Specijalističkog centra „Dentalna klinika“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 3. Prilog: Odluka o izboru LOT 3.  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke zuba za potrebe Specijalističkog centra „Dentalna klinika“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke zuba za potrebe Specijalističkog centra „Dentalna klinika“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 2. Prilog: Odluka o izboru - LOT 2.

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku nabavke računarske opreme za potrebe Sveučilišta u Mostrau u okviru Erasmus+ projekta „Vrednovanje IKT (informaciono-komunikacione tehnologije) u revitalizaciji obrazovanja i obuka u poljoprivredi - Vitalising ICT relevance in agricultural learning-VIRAL“ – LOT 3

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku nabavke računarske opreme za potrebe Sveučilišta u Mostrau u okviru Erasmus+ projekta „Vrednovanje IKT (informaciono-komunikacione tehnologije) u revitalizaciji obrazovanja i obuka u poljoprivredi - Vitalising ICT ...