Navigacija
Viber

Sastanak sa predstavnicima CEENQA na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

U prostorijama Elektrotehničkog fakulteta Univerzteta u Banjoj Luci, dana 17.03.2016. godine, održan je radni sastanak sa predstavnicima Mreže agencija za obezbjeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju država Centralne i Istočne Evrope (Central and Eastern European Network of Quality Assurance-CEENQA), sa sjedištem u Njemačkoj, u svrhe praćenja provođenja aktivnosti u TEMPUS projektu BIHTEK - „Komparativno ocjenjivanje kao sredstvo za poboljšanje učinka visokog obrazovanja“ (Benchmarking as a tool for improvement of higher education performance), koji se završava ove godine.

Kao predstavnici radnih grupa za realizaciju aktivnosti iz pomenutog projekta na Univerzitetu u Banjoj Luci sastanku su prisustvovali prof. dr Petar Marić, institucionalni koordinator projekta, prof. dr Valerija Šaula, prorektor za međunarodnu saradnju Univerziteta u Banjoj Luci, prof. dr Slobodan Simović, sa Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta, prof. dr Branko Blanuša, sa Elektrotehničkog fakulteta, mr Dragana Radulović, viši stručni saradnik u Kancelariji prorektora za naučni rad i razvoj Univerziteta u Banjoj Luci, Jelena Rožić, ma, viši stručni saradnik u Kancelariji prorektora za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Banjoj Luci i Ozren Trišić, viši stručni saradnik za obezbjeđenje kvaliteta u Kancelariji prorektora za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Banjoj Luci.

Predstavnici CEENQA: Nora Skaburskiene (Nora Skaburskiene) i Stefani Lohbaum (Stefanie Lochbaum) imaju zadatak da pripreme izvjštaj o realizaciji projektnih aktivnosti, te su tokom razgovora razmijenjena mišljenja i prikupljeni podaci, između ostalog, o kvalitetu upravljanja projektom od strane koordinatora projekta tj. Univerziteta iz Luvena (KU Leuven), o dobrim iskustvima koja su razmijenjena tokom projekta, o održivosti projekta nakon njegovog završetka, o korištenju rezultata komparativnog ocjenjivanja u daljem unapređenju kvaliteta rada Univerziteta u Banjoj Luci, a razmotrene su i moguće teme završne konferencije koja će biti održana u Mostaru.

O partnerima, projektnim aktivnostima i ostalim detaljima projekta BIHTEK više informacija na http://projects.odisee.be/BIHTEK/node/1.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/5208/ceenqa.jpg