Navigacija
Viber

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga prevoza za potrebe izvođenja terenske nastave na UBL

Javne nabavkeUniverzitet u Banjoj LuciObavještenje o dodjeli ugovora

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga prevoza za potrebe izvođenja terenske nastave na Univerzitetu u Banjoj Luci.

Prilog: Odluka