Navigacija
Viber

Promovisano 20 doktora nauka Univerziteta u Banjoj Luci

Nauka i razvojUniverzitet u Banjoj LuciOpšte

Na Univerzitetu u Banjoj Luci  20.05.2016. godine  održana je Svečana promocija doktora nauka.  

Rektor prof. dr Stanko Stanić promovisao  je tom prilikom  20 doktora nauka koji su svoje disertacije odbranili na fakultetima Univerziteta u Banjoj Luci, i to: Malinu Čvoro, na čast doktora tehničkih nauka iz oblasti arhitekture i urbanizma; Tatjanu Nožica-Radulović, Fuada Džankovića i Avdu Šakušića,  na čast doktora medicinskih nauka; Mariju Obradović, na čast doktora stomatoloških nauka; Fejzu Begovića i Nenada Malića, na čast doktora poljoprivrednih nauka; Jelenu Damjanović, na čast doktora pravnih nauka; Mlađena Trifunovića, na čast doktora geografskih nauka; Nebojšu Kneževića i Sašu Mićin, na čast doktora tehničkih nauka iz oblasti hemijskog inženjerstva; Dragana Živaljevića, na čast doktora nauka socijalnog rada; Irinu Kovačević, na čast doktora socioloških nauka; Željka Sekulića i Ekrema Hadžića, na čast doktora nauka u oblasti fizičke kulture; Igora Simanovića, na čast doktora književnih nauka; Dragana Ćuzulana, na čast doktora filozofskih nauka; Miroslava Đurića, na čast doktora psiholoških nauka;  Semira Šejtanića, na čast doktora pedagoških nauka; te  Borisa Babića, na čast doktora istorijskih nauka.

Obraćajući se promovisanim doktorima nauka, rektor Stanić je izrazio zadovoljstvo što ima priliku da im u svoje, kao  i u ime ostatka akademske zajednice Univerziteta u Banjoj Luci čestita na uspjehu koji su postigli, a koji se zove diploma doktora nauka iz odgovarajuće oblasti. „Danas kada vam uručujem ovu diplomu doktora nauka u ime Univerziteta u Banjoj Luci potvrđujem da ste ušli u svijet nauke, odnosno u krug naučnih radnika u kojem ćete istrajavati i opstajati, u kojem ćete prihvatiti postulat koji kaže da je naučnik onaj pojedinac koji je kritička savjest društva. Ne sumnjam u vašu jaku želju da istrajete na tom putu, a jaka želja je početna tačka svih dostignuća i prvi korak ka sticanju bogatstva koje uvijek ima učen čovjek i koje vam niko ne može oduzeti“, istakao je rektor Stanić, dodajući da je uvjeren da i oni dijele mišljenje onih koji kažu da nema većeg zadovoljstva od mogućnosti da naučni radnik, odnosno istraživač  doprinosi razvitku zajednici kojoj služi.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/5384/20-01.jpg
  • /uploads/attachment/vest/5384/20-02.jpg
  • /uploads/attachment/vest/5384/20-03.jpg
  • /uploads/attachment/vest/5384/20-04.jpg