Navigacija
Viber

Obilježeno 10 godina Instituta za ekonomiku poljoprivrede i ruralni razvoj

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Instituta za ekonomiku poljoprivrede i ruralni razvoj Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci obilježio je 16. septembra 2016. deset godina rada svečanom sjednicom Naučnog odbora i okruglim stolom na temu „Ruralano preduzetništvo i lokalni razvoj – primjeri dobrih praksi širom Evrope“.

Svečanoj sjednici održanoj u Rektoratu Univerziteta su, osim rukovodstva Fakulteta i Instituta, između ostalih prisustvovali i ministar poljoprivrede Republike Srpske prof. dr Stevo Mirjanić kojem je tom prilikom uručeno priznanje za doprinos radu Instituta, kao i pomoćnik ministra nauke i tehnologije dr Siniša Marčić.

U ime instituta prisutne je na svečanoj sjednici pozdravio direktor prof. dr Željko Vaško te ih upoznao sa ostvarenim rezultatima u proteklih deset godina tokom kojih se Institut, aktivno učestvujući u izradi analiza, studija, strateških i programskih dokumenata za potrebe ministarstava, jedinica lokalne uprave, međunarodnih i domaćih vladinih i nevladinih organizacija, potvrdio kao kompetentna i respektabilna institucija u ovoj oblasti.

Ističući da Instituta za ekonomiku poljoprivrede i ruralni razvoj predstavlja spoj između obrazovanja i nauke, direktor Vaško je podsjetio da su svi saradnici instituta sa naučnim zvanjima uključeni u nastavni proces na Poljoprivrednom fakultetu kao nastavnici i saradnici , te da je do sada na fakultetu diplomiralo 177 inženjera poljoprivrede za agrarnu ekonomiju i ruralni razvoj, magistarske teze odbranilo je 9 magistara , dok je šest doktora poljoprivrednih nauka doktoriralo iz oblasti agrarne ekonomije.

Institut za ekonomiku poljoprivrede i ruralni razvoja između ostalog pruža usluge prenošenja naučnih i stručnih saznanja iz oblasti ekonomike poljoprivrede i ruralnog razvoja u praktičnu primjenu; izrade strateških i programskih dokumenata, studija, analiza i poslovnih planova iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja; istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnenja; organizovanja sastanaka i poslovnih sajmova i dr.

Institut je do sada realizovao značajan broj naučnoistraživačkih i stručnih projekata i programa za potrebe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, određeni broja opština u Republici Srpskoj i za neke vladine i međunarodne organizacije.

Između ostalih uradio je: Prijednog „Strateškog plana ruralnog razvoja Republike Srpske za period 2010-2015“; Prijedlog „Strateškog plana razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Republike Srpske 2016-2020“; „Program razvoja poljoprivrednog zadrugarstva u RS“; Sektorske analize za IPARD program; Studiju osnovnih istraživanja za IFAD projekat razvoja ruralnog poslovanja; Projekat „Uvođenje novog modela subvencija, zaštite i finansiranja poljoprivrede RS korespondentnog sa zajedničkom agrarnom politikom EU“ i dosta drugih projekata.

Takođe, institut ima bogato razvijenu saradnju sa sličnim institutima i centrima iz Srbije, Hrvatske, Crne gore, Makedonije i Slovenije,Bugarske, Austrije Češke, Mađarske…, kao i sa katedrama na srodnim fakultetima univerziteta u zemljama regiona.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/5678/IMG_5486.JPG
  • /uploads/attachment/vest/5678/IMG_5487.JPG
  • /uploads/attachment/vest/5678/P9150023.JPG
  • /uploads/attachment/vest/5678/P9150031.JPG
  • /uploads/attachment/vest/5678/P9160363.JPG
  • /uploads/attachment/vest/5678/P9160364.JPG
  • /uploads/attachment/vest/5678/P9160369.JPG
  • /uploads/attachment/vest/5678/P9160403.JPG