Navigacija
Viber

Učešće predstavnice Univerziteta u Banjoj Luci na sastanku u Vilnjusu u okviru COST akcije

Nauka i razvojUniverzitet u Banjoj LuciOpšte

U okviru COST akcije BESTPRAC – The Voice of Research Administrators: building a network of administrative excellence (http://www.bestprac.eu/), u Vilnjusu (Litvanija) u periodu 22-23. septembra 2016. godine održan je sastanak radnih grupa za administraciju, finansije i pravna pitanja. Na sastanku je, u ime Univerziteta u Banjoj Luci, kao član radne grupe za administraciju, učestvovala Anđela Pepić, stručni saradnik - projekt menadžer.

Tema sastanka bila je razvoj profila osoblja univerziteta i istraživačkih organizacija koje je angažovano na poslovima podrške istraživačima za projekte, prevashodno projekte finansirane kroz različite fondove Evropske unije. Sastanak je služio za razmjenu iskustava sa drugim evropskim univerzitetima i istraživačkim organizacijama po pitanju strategija za recikliranje istraživačkih projektnih aplikacija (naročito u Horizont 2020 programu) koje su osvojile visok broj bodova na evaluaciji, ali nisu finansirane zbog ograničene raspoloživosti sredstava iz fondova. Dodatno, tokom sastanka učesnici su razmijenili iskustva u realizaciji Horizont 20202 i drugih evropskih projekata, s posebnim fokusom na pravna i finansijska pitanja.

Osnovni cilj COST akcije BESTPRAC – The Voice of Research Administrators: building a network of administrative excellence (http://www.bestprac.eu/) je uspostavljanje mreže za administrativne, finansijske i pravne službe univerziteta, istraživačkih instituta i organizacija, te drugih organizacionih jedinica koje pružaju podršku istraživačima u toku pripreme i realizacije projekata (uglavnom finansiranih od strane Evropske unije) kako bi se razmijenila iskustva i prakse, te razvile najbolje prakse, doprinijelo razmjeni i prenosu znanja, te povećala efikasnost u radu. Predstavnici Univerziteta u Banjoj Luci su aktivno uključeni u rad ove akcije kao predstavnici menadžment komiteta i kao članovi radnih grupa za administraciju, finansije i pravna pitanja.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/5720/BESTPRAC_programa-9224.jpg
  • /uploads/attachment/vest/5720/BESTPRAC_programa-9229.jpg
  • /uploads/attachment/vest/5720/BESTPRAC_programa-9251.jpg