Navigacija
Viber

Informacija sa pete sjednice Senata Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice SenataUniverzitet u Banjoj Luci

Senat Univerziteta u Banjoj Luci na 5. sjednici održanoj 24.11. 2016. godine razmatrao je i usvojio Plan izdavačke djelatnosti Univerziteta u Banjoj Luci za 2017. godinu.

Takođe, Senat  je donio odluke o razrješenju i imenovanju šefova pojedinih  katedri na Ekonomskom i Poljoprivrednom fakultetu, o imenovanju šefova katedri na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta, kao i odluku o razrješenju i imenovanju rukovodioca studijskih programa Medicina na Medicinskom fakultetu i Politikologija na Fakultetu političkih nauka.

Na istoj sjednici donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o odgovornim nastavnicima i saradnicima na I, II i III ciklusu studija u školskoj 2016/2017. godini.

Senat je, nakon razmatranja, prihvatio korigovani izvještaj za izbor dr Milana Gužvice u zvanje docenta za užu naučnu oblast Specijalno fizičko obrazovanje; dr Predraga Ćeranića u zvanje docenta za užu naučnu oblast Bezbjednosne nauke, te dr Dragomira Jovičića u zvanje docenta za užu naučnu oblast Organizacija i poslovi policije.

Najviše akademsko tijelo Univerziteta je na svojoj petoj sjednici donijelo više odluka o izboru u nastavnička i saradnička zvanja i to na: Akademiji umjetnosti, Elektrotehničkom, Poljoprivrednom, Rudarskom i Fakultetu političkih nauka.

Takođe,  donesene su odluke o davanju saglasnosti na izvještaje komisija o urađenoj doktorskoj disertaciji na: Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom, Medicinskom i Pravnom fakultetu, kao i odluke o davanju saglasnosti na izvještaje komisija o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije na ekonomskom, Medicinskom i Šumarskom fakultetu.

Senat je u nastavku sjednice, prihvatio zahtjev mr Boška Petkovića za preispitivanje Odluke Senata Univerziteta od 27.10.2016. godine, dok je nakon razmatranja Rješenja Prosvjetne inspekcije  za preispitivanje odluke Senata o izboru dr Čedomira Crnogorca u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Zaštita životne sredine, Senat potvrdio svoju prethodnu odluku.

Na sjednici su razmatrani i prihvaćeni sljedeći sporazumi u ugovori o saradnji:

- Sporazuma o saradnji između Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta u Vroclavu (Poljska);
- Protokol o saradnji između Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu;
- Ugovor o saradnji između Filološkog fakulteta Univerziteta „SUOR ORSOLA BENINCASA“ u Napulju i Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci;
- Ugovora o saradnji između Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci i Aleksandru loan Cuza University of lasi, Rumunija, i učešće u projektu Erazmus;
- Sporazum o saradnji između Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta u Novom Sadu.

Senat je takođe, nakon razmatranja zahtjeva NNV fakulteta donio odluke da se kao univerzitetska nastavna literatura objave: knjiga pod nazivom „Mašine alatke“, autora prof. dr Đorđa Čiče; rukopis „Šumska mikologija“, autora prof. dr Nenada Keče, doc. dr Ivana Milenkovića, doc. dr Slobodana Milanovića i prof. dr Zorana Stanivukovića; rukopis „Gajenje šuma posebne namjene“, autora prof. dr Zorana Govedara i prof. dr Miluna Krstića, te rukopis „Organska hemija“, autora prof. dr Predraga Miletića i prof. dr Željke Marjanović Balaban.

Na sjednici je prihvaćen zahtjev Biljane Rogić koji se odnosi na ekvivalenciju izbora na užu naučnu oblast Genetika i oplemenjivanje životinja, te je zaduženo NNV Poljoprivrednog fakulteta da formira komisiju i izvrši ekvivalenciju. Isto tako, prihvaćen je zahtjev  prof. Rogić za dostavu liste odgovornih nastavnika i saradnika na Poljoprivrednom fakultetu.

Senat je na zahtjev Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci dao tumačenje  u vezi sa polaganjem ispita pred ispitnom komisijom, dok je nakon razmatranje prijedloga istog fakulteta za usklađivanje Pravila studiranja na 3. ciklusu studija donio zaključak da se Obrazac br. 2 uskladi sa Pravilima.

Najviše akademsko tijelo Univerziteta na svojoj petoj sjednici donijelo je i Odluku o raspisivanju Konkursa za izbor u nastavnička i saradnička zvanja na Univerzitetu u Banjoj Luci u segmentu koji se odnosi na napredovanje u viša zvanja.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/5966/uni-3.jpg