Navigacija
Viber

Rektor i ministar nauke i tehnologije razgovarali o strateškim smjernicama razvoja nauke u RS

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Ministar nauke i tehnologije u Vladi Republike Srpske prof. dr Jasmin Komić sa saradnicima: mr Biljanom Vojvodić, dr Sinišom Marčićem i mr Željanom Jovičić, boravio je 18.11. 2016. godine u prvoj zvaničnoj radnoj posjeti Univerzitetu u Banjoj Luci otkako je na dužnost stupio rektor prof. dr Milan Mataruga.

Predstavnike Ministarstva primio je rektor Mataruga zajedno sa prorektorima: prof. dr Biljanom Antunović, prof. dr Strainom Posavljakom i prof. dr Radoslavom Gajaninom, te sa njima  razgovarao na temu unapređenja naučno istraživačkog rada i zajedničkih aktivnosti u domen nauke i istraživanja. 

Najviše pažnje tokom sastanka u Rektoratu posvećeno je pripremi strategije razvoja nauke i tehnologije Republike Srpske za period 2017-2021, odnosno definisanju strateških smjernica djelovanja u navedenim oblastima.

Uz napomenu da Ministarstvo u Univerzitetu u Banjoj Luci  vidi izuzetno važnog partnera u izradi pomenutog dokumenta, ministar Komić je naglasio  će se buduća strategija temeljiti na nekoliko bitnih segmenata: promovisanju izvrsnosti u istraživanju, podizanju nivoa inovativnosti, međunarodnoj saradnji, te saradnji sa privredom, odnosno komercijalizaciji znanja što je preduslov za obezbeđivanje dodatnih izvora prihoda univerziteta. 

Budući da je riječ o smjernicama koje su dio strateškog opredjeljenja razvoja Univerziteta u Banjoj Luci, rektor Mataruga  je izrazio punu podršku Ministarstvu, te dodao da će Univerzitet svojim prijedlozima i sugestijama  dati maksimalan doprinos u izradi ovog dokumenta.  

Učesnici sastanka su se složili da jednako bitan segment, kada je riječ o stvaranju strateškog okvira za unapređenje nauke i tehnologije i podizanju naučne referentnosti naših istraživača,  jeste podizanje kriterijuma za izbor nastavnika i saradnika, prije svega kroz zakon o visokom obrazovanju, te kroz  prateće pravilnike.

Na sastanku je bilo riječi i o neophodnosti jasnije kategorizacije naučnih časopisa i naučnih skupova, kao i o iznalaženju najboljih načina  i rješenja da se finansijski pomogne onima koji u domenu nauke i istraživanja bilježe najbolje rezultate, objavljuju radove u eminentnim časopisima i koji su sposobni da zajedno sa svojim timovima, realizuju  najzahtjevnije projekte.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/5933/PRVA.JPG
  • /uploads/attachment/vest/5933/IMG_4830.JPG
  • /uploads/attachment/vest/5933/IMG_4828.JPG
  • /uploads/attachment/vest/5933/IMG_4831.JPG