Navigacija
Viber

Zajednički sastanak timova za realizaciju i reviziju modula nastava i studentska služba  IS UNBL

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

U Rektoratu Univerziteta u Banjoj Luci,  14.11.2016. godine, održan je zajednički sastanak timova za realizaciju i reviziju modula Nastava i Studentska služba Informacionog sistema Univerziteta u Banjoj Luci kojim je predsjedavao prorektor za nastavu i studentska pitanja prof. dr Strain Posavljak.

Pored predstavnika fakulteta i Akademije umjetnosti, sastanku su prisustvovali predstavnici Univerzitetskog računarskog centra, kao i Mirjana Subotić, ma – viši stručni saradnik za nastavu i studentska pitanja.

Na sastanku su rezimirane do sada preduzete aktivnosti po pitanju realizacije modula Nastava i Studentska služba, te je razgovarano o aktivnostima koje predstoje u narednom periodu. Predstavnici svakog fakulteta dobili su priliku da ukažu na probleme sa kojima se susreću, te da iznesu komentare i sugestije za unapređenje Fakultetskog informacionog sistema.

Zaključeno je da prioritetna aktivnost bude izrada obrazaca koje izdaje fakultet, kako bi se dokumenti koji se izdaju studentima generisali iz Fakultetskog informacionog sistema, čime bi se efikasnost i brzina ovih procedura podigli na viši nivo. Takođe, osnovni cilj je prebacivanje u Internet okruženje svih administrativnih poslova koje student inače obavlja preko šaltera u Studentskoj službi (pregled i prijava ispita, biranje predmeta, anketiranje studenata, prijave na spiskove, preuzimanje obavještenja i datoteka, itd).

Prorektor Posavljak zahvalio se prisutnima na korisnim sugestijama, te izjavio kako će pitanje implementacije Informacionog sistema Univerziteta u Banjoj Luci biti prioritet, te da će u predstojećem periodu biti razmatrano na sjednicama Kolegijuma i Proširenog kolegijuma
 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/5900/IMG_1480.JPG
  • /uploads/attachment/vest/5900/IMG_1489.JPG
  • /uploads/attachment/vest/5900/IMG_1495.JPG