Navigacija
Viber

Generalni konzul Srbije u Banjoj Luci Vladimir Nikolić u posjeti našem Univerzitetu

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Rektor Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Milan Mataruga  primio je 30. novembra  u Rektoratu Univerziteta generalnog konzula Srbije u Banjoj Luci g. Vladimira Nikolića. 

Na prvom zvaničnom sastanku g. Nikolića  i rektora Mataruge, kojem su prisustvovali  i vicekonzul Perica Nikolić i prorektor za  međunarodnu saradnju  našeg Univerziteta prof. dr Biljana Antunović, razgovarano je o unapređenju postojeće i modalitetima buduće saradnje našeg Univerziteta sa obrazovnim i kulturnim institucijama u Srbiji, kao i o kvalitetu obrazovanja i ulozi akademske zajednici u društvu.

Jedna od tema kojoj je posvećeno dosta pažnje odnosila se na intenzivniju razmjenu studenata kroz obezbjeđivanje uslova da naši studenti provedu jedan semestar na nekoj od visokoškolskih institucija u Srbiji i obrnuto. Polazeći od činjenice da na našem i tamošnjim univerzitetima postoji dosta kompatibilnih studijskih programa, kao i obostran interes rukovodstava  i studenata da se ovaj vid saradnje realizuje, rektor je istakao da je naš Univerzitet spreman  da studentima iz Srbije koji bi proveli ovdje dio svojih studija obezbijedi smještaj i ishrana u Studentskom centru, te izrazio očekivanje da će se isti uslovi osigurati  i za naše studente koji odu tamo, za šta je dobio punu podršku generalnog konzula Nikolića i obećanje da će se lično angažovati na realizaciji ove ideje.

G. Nikolić podržao je i ideju rektora Mataruge da se u kampusu Univerziteta otvori multikuluralni centar koji bi bio mjesto dijaloga i razmjene ideja i gdje bi svoje mjesto našle biblioteke i kulturna predstavništva Srbije, kao i drugih zemalja. U tom kontekstu razgovarano je i o realizaciji  projekta izgradnje i opremanja biblioteke za Filološki fakultet.

Na sastanku je bilo riječi  i o organizovanju predavanja koja bi našim studentima držali akademici i drugi istaknuti intelektualci iz Srbije, a kao dobru priliku da se ta ideja realizuje rektor je naveo prvi akademski čas za brucoše kada se na jednom mjestu okupljaju svi novoupisani studenti našeg Univerziteta.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/5984/PRva__5_.JPG
  • /uploads/attachment/vest/5984/IMG_5169.JPG