Navigacija
Viber

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga izrade idejnog rješenja izgradnje amfiteatra za potrebe Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Javne nabavkeUniverzitet u Banjoj LuciObavještenje o dodjeli ugovora

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga izrade idejnog rješenja izgradnje amfiteatra za potrebe Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.
 
Prilog: Obrazac realizacije ugovora