Navigacija
Viber X logo

Naučni skup na temu: Ekonomske politike malih zemalja u uslovima evropskih integracija

Nauka i razvojUniverzitet u Banjoj LuciOpšte

Povodom 42. godišnjice rada, Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci 7. i 8. februara  2017. godine, organizovao je  naučni skup na temu: Ekonomske politike malih zemalja u uslovima evropskih integracija.

Skup se bavio nizom značajnih pitanja koja se nameću kreatorima ekonomskih politika malih zemalja na putu njihovog integrisanja u Evropsku uniju, a organizovan je u namjeri  da se ponude odgovori koji će upotpuniti sliku o neophodnim karakteristikama ekonomskog sistema, odnosno makroekonomskim i mikroekonomskim politikama koje treba da vode male zemlje kako bi bile efikasnije u okviru Evropske unije.

Da li male zemlje koje su krenule putem integrisanja u Evropsku uniju mogu samostalno formulisati  ekonomske politike, te koje su ekonomske politike potrebne malim zemljama da bi ostvarile maksimalne efekte od opšteg prosperiteta u Evropskoj uniji i zaštitile se od pogubnih posljedica krize ili recesije u Uniji, samo su neka od pitanja koja su bila u žiži interesovanja  učesnika skupa za koji je prijavljeno ukupno 55 radova.

Kako je prilikom otvaranja skupa istakao dekan prof. dr Stanko Stanić, riječ je o sedmoj naučnoj konferenciji koju je Ekonomski fakultet organizovao u posljednjih godinu dana, potvrđujući  time da ova naučno-obrazovna institucija ide u korak sa  aktuelnim kretanjima  u domenu ekonomske teorije i prakse, odnosno da može i hoće da bude u funkciji razvoja ekonomske misli  i privredne prakse.

Naglašavajući  da je i u konkretnom slučaju riječ o izuzetno aktuelnoj temi za zemlje sa ovog prostora, dekan Stanić je dodao da je uvjeren da će skup ponuditi odgovore na brojna pitanja i dileme sa kojima se trenutno suočavaju male zemlje na svom putu ka Evropskoj  uniji,  te da će zaključci  sa ove konferencije biti od koristi relevantnim institucijama u Republici Srpskoj i BiH.

Prije početka radnog dijela skupa, prisutnima se obratio i prorektor za naučnoistraživački rad Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Radoslav Gajanin, te im poželio uspješan rad. Prorektor je istakao da će radovi koji će tokom konferencije  biti izloženi  predstavljati  značajan prilog  i podsticaj za dalja istraživanja   u oblasti ekonomskih nauka. Istovremeno, rezultati prezentovanih istraživanja, a posebno ukazivanje na prednosti, nedostatke i rizike ekonomija malih zemalja na putu ka EU,  može biti polazna tačka i putokaza za reforme u  cilju  blagovremene pripreme i adaptacije  na uslove koji čekaju  BiH kao potencijalnog kandidata za ulazak u EU i potencijalnu članicu ove integracije, istakao je prorektor Gajanin.

Nakon pozdravnih obraćanja uslijedio je plenarni dio skupa koji je počeo izlaganjem  predsjednika Naučnog odbora prof. dr Rajko Tomaš na temu „Razvoj malih zemalja u poslovnom okruženju Evropske unije“, a u kojem se autor  bavio pitanjem – da li je isplatljiv ulazak u EU, odnosno da li male zemlje, pristupajući Evropskoj uniji i prenoseći dio vlastitog suvereniteta na institucije Unije, relativno ekonomski jačaju ili slabe.

Rad konferencije odvijao se kroz dva panela: "Strateški izbori makroekonomskih politika malih zemalja", i "Iskustva primjene različitih politika malih zemalja", a po njenom završetku formulisani su zaključci koje možete pronaći u prilogu.

Originalni naučni radovi sa ovog skupa biće objavljeni na engleskom jeziku u tematskom broju naučnog časopisa Acta Economica u prvoj polovini 2017. godine.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/6175/peta.JPG
  • /uploads/attachment/vest/6175/cetvrta.JPG
  • /uploads/attachment/vest/6175/treca.JPG
  • /uploads/attachment/vest/6175/druga.JPG
  • /uploads/attachment/vest/6175/Prva__1_.JPG