Navigacija
Viber

Međunarodna konferencija „Trostruko lice jezika: forma, značenje, izraz“

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

U organizaciji Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - studijski program Francuski jezik i književnost i latinski jezik, 7. aprila 2017. godine biće održana međunarodna konferencija „Trostruko lice jezika: forma, značenje, izraz“.

Konferencija će se odvijati u tri sekcije: lingvistika, književnost i didaktika.

Sistem komunikacije sine qua non, jezik je uvijek izraz određene realnosti koja, ma kako to paradoksalno zvučalo, ne prethodi uvijek pisanoj ili izgovorenoj riječi, nego se stvara u jeziku i putem njega. U tom smislu, tematika ove konferencije okrenuta je problematici hermeneutike jezika, uključujući različite perspektive: sinhronijsku, dijahronijsku i anahronijsku. 

Naučni odbor konferencije čine:
- Ašić Tijana (Univerzitet u Kragujevcu, Srbija)
- Bogojević Dragan (Univerzitet u Nikšiću, Crna Gora)
- Bošković-Danojlić Sanja (Univerzitet u Poatjeu, Francuska)
- Kijicioglu-Vlachou Rineta (Univerzitet u Solunu, Grčka)
- Konstantinović Radivoje (Univerzitet u Beogradu, Srbija)
- Krstić Nenad (Univerzitet u Novom Sadu, Srbija)
- Lukajić Radana (Univerzitet u Banjoj Luci, BiH)
- Mešler Žak (Univerzitet u Ženevi, Švajcarska)
- Popović Diana (Univerzitet u Novom Sadu, Srbija)
- Stanković Selena (Univerzitet u Nišu, Srbija)
- Taten-Gurije Žan-Žak (Univerzitet u Turu, Francuska)
- Trajkova Mira (Univerzitet Sv. Kiril i Metodije u Skoplju, Makedonija)
- Valetopulos Freiderikos ((Univerzitet u Poatjeu, Francuska)
- Verkruis Žan-Mark (Univerzitet u Artoa, Francuska)
- Vujović Ana (Univerzitet u Beogradu, Srbija)
 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/6310/logo-ff.jpg