Navigacija
Viber

Održana obuka bibliotekara o načinu pohranjivanja disertacija u digitalni repozitorijum

Nauka i razvojUniverzitet u Banjoj LuciOpšte

U Rektoratu Univerziteta 15. marta 2017. godine održana je obuka  bibliotekara o načinu unosa i pohranjivanja doktorskih disertacija  u digitalni repozitorijum  PHAIDRA
(Permanent hosting, Archiving and Indexing of digital Resources and Assets)
.

Digitalni repozitorijum omogućava da se doktorske disertacije, kao i ostali rezultati rada cijelog univerziteta sistematski arhiviraju, trajno čuvaju  i putem Interneta učine dostupni svjetskoj javnosti. Uspostavljen je u okviru Tempus projekta „Novi servisi na univerzitetima Zapadnog Balkana“, a  njegovu programsku osnovu čini sistem PHAIDRA Univerziteta u Beču.

Na obuci kojoj su prisustvovali bibliotekari sa svih 17 fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, o prednostima  korištenja pomenute digitalne platforme  govorila je Tatjana Marić, viši stručni saradnik za kadrovske i materijalne resurse u Rektoratu, koja je podsjetila da je u prethodnom periodu okončana kompletna pravna procedura za uspostavu digitalnog repozitorijuma, nakon čega je uslijedila njegova implementacija  uz podršku Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“  iz Beograda.

O tehničkim detaljima, odnosno o način pristupanja sistemu preko linka https://phaidra.unibl.org/  i  koracima koje je potrebno preduzeti da bi se disertacija, a kasnije  i drugi digitalni sadržaji unijeli  i arhivirali u repozitorijum, učesnicima obuke govorio je rukovodilaca Univerzitetskog računarskog centra Aleksandar Gaćina. Takođe, on je pojasnio da je sistem dostupan svim nastavnicima i studentima Univerziteta u Banjoj Luci, dok pohranjivanje sadržaja u digitalni repozitorijum  mogu da vrše samo ovlašteni korisnici preko korisničkog imena. Istovremeno, pretraživanje sadržaja slobodno je za sve korisnike Interneta bez prijave.

Dušan Vrućinić, viši stručni saradnik za izdavačku djelatnost je podsjetio da su, u skladu za Pravilnikom o  sadržaju, izgledu i digitalnom repozitorijumu doktorskih disertacija na Univerzitetu u Banjoj Luci, svi doktorandi  koji su odbranili svoje disertacije nakon 1. oktobra 2016. dužni da svoj rad dostave i u elektronskoj formi kako bi bio unesen u pomenutu bazu i na taj način postao dostupan stručnoj i ostaloj javnosti.  On je dodao da i doktorandi koji su doktorirali prije 1. oktobra, ukoliko to žele, mogu Sekretarijatu Univerziteta u Banjoj Luci, dostaviti elektronske oblike svojih disertacija uređene u skladu sa pomenutim Pravilnikom,  kako bi bile unesene u repozitorijum.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/6309/Prva__5_.JPG
  • /uploads/attachment/vest/6309/IMG_6114.JPG
  • /uploads/attachment/vest/6309/IMG_6117.JPG
  • /uploads/attachment/vest/6309/IMG_6127.JPG