Navigacija
Viber

Informacija sa 11. sjednice Senata Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice SenataUniverzitet u Banjoj Luci

Senat Univerziteta u Banjoj Luci na 11. sjednici održanoj 25.05.2017. godine, donio je Odluku o imenovanju članova Komiteta za etička pitanja na Univerzitetu u Banjoj Luci. U Komitet su imenovani: prof. dr  Zdenka Babić, prof. dr Duško Vulić, prof. dr Đorđe Vuković, doc. dr Maja Manojlović, doc. dr Siniša Mitrić, doc. dr Goran Latinović, Josif Ilić, sekretar Fakulteta političkih nauka, te studenti: Jovana Marijanac i Gavrilo Kerkez.

Donesene su i odluke o izmjenama i dopunama Odluke o odgovornim nastavnicima i saradnicima na I, II i III ciklusu studija u školskoj 2015/2016. godini i Odluke o odgovornim nastavnicima i saradnicima na I, II i III ciklusu studija u školskoj 2016/2017. godini.

Na istoj sjednici je prihvaćen je Prijedlog NNV  Ekonomskog fakulteta o opravdanosti osnivanja Centra za inovacije, preduzetništvo i revitalizaciju preduzeća i Elaborat o opravdanosti osnivanja Centra.

Senat je, takođe, donio Odluku o raspisivanju konkursa za izbor u nastavnička i saradnička zvanja.

Donesene su i odluke o imenovanju rukovodilaca studijskih  programa Proizvodno mašinstvo, Zaštita na radu,  Mehatronika, te  Energetsko i saobraćajno mašinstvo na Mašinskom fakultetu UNIBL; kao i odluke o razrješenju i imenovanju rukovodiolaca  studijskih programa: Učiteljski studij, Pedagogija, te Predškolsko vaspitanje na Filozofskom fakultetu UNIBL.

Na svojoj 11. sjednici Senat je donio više odluka o izboru u nastavnička i saradnička zvanja, i to na: Akademiji umjetnosti, Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom, Ekonomskom, Elektrotehničkom, Medicinskom, Prirodno-matematičkom, Filološkom, filozofskom, Fakultetu političkih nauka i Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta. 

Takođe, doneseno je više odluka o davanju saglasnosti na izvještaje komisija o urađenoj   doktorskoj disertaciji na Medicinskom  i Filozofskom fakultetu, kao i odluke o davanju saglasnosti na izvještaj komisija o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije na:  Ekonomskom, Mašinskom, Medicinskom, Rudarskom, Filozofskom, Filološkom? I Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta.

Senat je prihvatio prijedlog NNV Prirodno-matematičkog fakulteta  da se rukopis  „Biohemija I“, autora dr Biljane Kukavica, dr Biljane Davidović-Plavšić,  dr Danijele Kojić i dr Jelene Purać, objavi kao univerzitetska nastavna literatura; kao i prijedloge NNV Medicinskog fakulteta da se rukopis „Multidisciplinarna intenzivna zdravstvena njega“-drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje, autora prof dr Bože Krivokuće i rukopis Praktikum  iz otorinolaringologije za studente Medicine i Stomatologije“, autora prof. dr Slobodana Spreme, prof. dr Sanje Špirić, doc. dr Dmitra Travara, doc. dr Predraga Špirića i doc. dr Mirjane Gnjatić, objave kao univerzitetska nastavna literatura.

Na sjednici je razmatran i prihvaćen Prijedlog pravilnika o načinu izbora i broju članova Studentskog parlamenta i izboru studenata u Nastavno-naučna/umjetničko vijeće Fakulteta/Akademije umjetnosti. 

Senat je, takođe, upoznat i sa aktivnostima na formiranju alumni centra Univerziteta u Banjoj Luci.

U vezi sa upućenom Peticijom za reviziju izučavanja teorije evolucije u školama i na fakultetima, Senat je donio zaključak u kojem je navedeno da senati ili skupštinski odbori nisu mjesto za rasprave o različitim naučnim teorijama pokrenutim putem peticija, pa tako i o reviziji teorije evolucije. Rasprave o naučnim teorijama, hipotezama i dokazima treba da se odvijaju na naučnim skupovima i konferencijama među onima koji su najkompetentniji da o njima diskutuju, a rezultati istih saopštavaju u naučno i stručno priznatim publikacijama. 

Na istoj sjednici prihvaćeni su prijedlozi o odobravanju slobodne studijske godine: za prof. dr Sašu Zeljkovića, PMF UNIBL, u periodu  01.09.2017. godine do 30.06.2018. godine; za prof. mr Vanesu Kremenović, akdemija umjetnosti, u periodu 01.09.2017.  godine do 30.06.2018. godine; za prof. mr Sašu Pavlovića, Akademija umjtnosti) u periodu 01.09.2017. godine do 30.06.2018. godine; te za prof. dr Aleksandra Bogdanića, FPN UNIBL.

Takođe, donesene su odluke o davanju saglasnosti za produženje roka za odbranu   doktorske disertacije kandidata: mr Petra Katanića  i mr Dimše Miloševića, kao i Odluka o imenovanju Komisije za ocjenu urađene doktorske disertacije na Elektrotehničkom fakultetu mr Ognjena Joldžića na temu: „Adaptivni sistem za detekciju DDoS napada u računarskim mrežama“.

Senat je razmatrao i prihvatio više prijedloga sporazuma, ugovora i memoranduma o saradnji, i to: 
- Memoranduma o saradnji između Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta za međunarodne studije u Pekingu (Beijing International Studies University China);
- Ugovora o saradnji između Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci i Radio-televizije Republike Srpske;
- Sporazuma o saradnji između Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci i Specijalne biblioteke za slijepa i slabovida lica Republike Srpske;
- Sporazuma o saradnji između Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu;
- Sporazuma o saradnji između Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i JU Veterinarskog instituta Republike Srpske „Dr Vaso Butozan“ Banja  Luka.
- Ugovora o saradnji između Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Medical University of Bialystok, Poljska; te 
- Ugovora o saradnji između Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta Lobačevski iz Nižnjeg Novgoroda (Ruska Federacija).

Senat je na svojoj 11. sjednici imenovao Komisiju za razmatranje Konkursnog materijala za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora iz reda akademskog i administrativnog osoblja Univerziteta u Banjoj Luci u sastavu: prof dr Luka Kecman, prof. dr Draško Marinković i Dijana Šukalo. 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/6604/uni-1.jpg