Navigacija
Viber X logo

PMF UNIBL partner u BLoW-uP projektu: korištenjem nano tehnologije do novog maziva

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci 15.5.2017. godine, održan je prvi sastanak partnera međunarodnog BloW-uP projekta. Projekat vrijedan 120000 evra je prvi projekat ove vrste u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini u cijelosti finansiran od Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju.  BloW-uP je počeo je 01.04.2017. godine i trajaće dvije godine.

Na konferenciji su se predstavili partneri iz četiri evropske zemlje: Instituta za molekularnu nauku i tehnologiju nacionalnog istraživačkog savjeta (Italija), Instituta za hemiju ugljenika pri španskom nacionalnom istraživačkom savjetu (Španija), Odsjeka za industrijsku hemiju “Toso Montanari“ pri Univerzitetu u Bolonji (Italija), Instituta za organsku hemiju sa centrom za fitohemiju pri Bugarskoj akademiji nauka (Bugarska), Odsjeka za industrijski inžinjering pri Univerzitetu u Salermu (Italija), Politecnico di Milano (Italija), Zaštita životne sredine i hemijsko inžinjerstvo pri Univerzitetu u Oulu (Finska), te domaći partneri Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci (SP Hemija), Tehnosint d.o.o i LIR Evolucija.

Cilj BloW-uP projekta je da prenese model znanja i inovacija u zemlje Istočne i Jugoistočne Evrope, podrži razvoj novih aplikacija za bolje upravljanje sirovinama i otpadom. Kroz projekat će se ojačati saradnja između kompanija i naučnih institucija, osnažiti javno privatno partnerstvo, te omogućiti praktična primjena rezultata naučnog istraživanja u razvoju novih proizvoda/procesa iz otpadnih materijala.

Praktičan rezultat projekta bit će izrada pilot-proizvoda odnosno specijalnog maziva sa nano-željezom kao aditivom koje će izraditi domaća kompanija Tehnosint d.o.o. što će PMF i Republiku Srpsku staviti na mapu zemalja koje uspješno istražuju i proizvode proizvode korištenjem nano tehnologija.

Prirodno-matematički fakultet UNIBL

Slike

  • /uploads/attachment/vest/6565/01.jpg
  • /uploads/attachment/vest/6565/04.jpg
  • /uploads/attachment/vest/6565/03.jpg
  • /uploads/attachment/vest/6565/02.jpg