Navigacija
Viber

Informacija sa 12. sjednice Senata Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice Senata

Senat Univerziteta u Banjoj Luci na 12. sjednici održanoj 29.6.2017. godine verifikovao je mandat Gorana Popovića, predstavnika studenat u ovom tijelu.

Takođe, Senat je, nakon provedene procedure tajnog glasanja, imenovao članove Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci iz reda akademskog i administrativnog osoblja.

Za članove UO iz reda akademskog osoblja imenovani su: prof. dr Darko Radić, prof. dr Rajko Gnjato, prof. dr Bogdan Zrnić i prof.mr Saša Pavlović, dok je za predstavnika administrativnog osoblja u ovom tijelu imenovana Branka Kovačević, dipl. pravnik.

Na istoj sjednici Senat je razmatrao i usvojio Prijedlog strategije razvoja Univerziteta u Banjoj  Luci za period 2017-2025. godine, kao i „Knjigu grafičkih standarda Univerziteta u Banjoj Luci“.

Takođe, prihvaćen je Prijedloga izmjena i dopuna Statuta Pravnog fakulteta.

Najviše akademsko tijelo Univerziteta na istoj sjednici donijelo je Odluku o odgovornim nastavnicima i saradnicima na I, II i III ciklusu studija u školskoj 2017/2018. godine, kao i Odluku o odgovornim nastavnicima i saradnicima na Kombinovanom studiju II ciklusa „Energetska efikasnost u zgradarstvo“ u školskoj 2017/2018. godini.

Na sjednici je prihvaćen Prijedlog NNV Medicinskog fakulteta o ponovnom licenciranju studijskog programa Stomatologija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, broj: 18/3.417/17 od 23.05.2017. godine.

Prihvaćen je i Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o matičnosti Fakulteta/Akademije umjetnosti i studijskih programa Univerziteta u Banjoj Luci i Visoke škole unutrašnjih poslova za naučna i umjetnička polja i uže naučne i umjetničke oblasti, broj:02/04-3.3610-110/15 od 26.11.2015. godine.

Nakon razmatranja, prihvaćeni  je i Prijedlog NNV  Mašinskog fakulteta o izmjeni nastavnih planova i programa na studijskim programima: Proizvodno mašinstvo, Energetsko i saobraćajno mašinstvo, Mehatronika, Industrijsko inženjerstvo i Zaštita na radu, kao i Prijedlog NNV Medicinskog fakulteta o formiranju Katedre za urgentnu medicinu na Studijskim  programima medicina i stomatologija, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i rasporedu nastavnih predmeta po užim naučnim oblastima i katedrama.

Senat je donio i odluke o proglašenju konkursa za izbor nastavnika  neuspješnim, na:

-Filološkom fakultetu, za užu naučnu oblast Specifične književnosti – njemačka književnost, na nastavnim predmetima: Uvod u studij njemačke književnosti I, Uvod u studij njemačke književnosti II, Njemačka književnost I i Njemačka književnost II;

-Filozofskom fakultetu, za užu naučnu oblast Metodika razredne nastave, predmeti: Likovna forma, Uvod u metodiku nastave likovne kulture, Metodika nastave likovne kulture i Likovna umjetnost i dječije stvaralaštvo;

- Filozofskom fakultetu, za užu naučnu oblast Metodika razredne nastave, predmeti: Korektivna gimnastika, Metodičke osnove nastave fizičkog vaspitanja, Metodika nastave fizičkog vaspitanja i Metodika fizičkog vaspitanja;

-Filozofskom fakultetu, za užu naučnu oblast Psihologija ličnosti.

 

Na 56. sjednici Senata donesena je Odluka o raspisivanju konkursa za izbor u nastavnička i saradnička zvanja.

Takođe, doneseno je više odluka o izboru u nastavnička i saradnička zvanja, i to na: Akademiji umjetnosti, Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom, Elektrotehničkom, Medicinskom, Poljoprivrednom, Pravnom, Prirodno-matematičkom, Tehnološkom, Fakultetu političkih naua, Filološkom, Filozofskom i Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta.

Doneseno je i više odluka o davanju saglasnosti na izvještaj komisije o urađenoj   doktorskoj disertaciji, i to na: Akademiji umjetnosti, Ekonomskom, Medicinskom, Pravnom, Prirodno-matematičkom, Filološkom i Filozofskom fakultetu, kao i odluke o davanju saglasnosti na izvještaj komisije o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije na: Medicinskom, Prirodno-matematičkom, Tehnološkom, Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta, Šumarskom i Filozofskom fakultetu.

Donesena je i Odluka o imenovanju Komisije za ocjenu podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije na  Poljoprivrednom fakultetu za Jovu Perića, ma.

Senat je nakon razmatranja donio odluke da se sljedeći rukopisi objave kao univerzitetska literatura:

-rukopis „Zbirka riješenih zadataka iz automatskog upravljanja sa teorijskim osnovama i primjenom MATLAB-a“, autora prof. dr Mihajla Stojčića, prof. dr Vlastimira Nikolića i dr Bojane Stojčić

-rukopis „Uvod u nauku o materijalima“ autora dr Siniše Vučenovića,

-rukopis „Korovi u šumarstvu“, autora dr Nade Šumatić, te

- rukopis „Grupni fitnes programi“, autora dr Adriane Ljubojević i dr Lejle Šebić.

Prihvaćen je prijedlog NUV Akademije umjetnosti za izmjenu Odluke Senata Univerziteta o odobrenju slobodne studijske godine za prof. mr Vanesu Kremenović.

Na istoj sjednici prihvaćeni su prijedlozi za zaključivanje više sporazuma, ugovora i memoranduma o saradnji, i to:

-Sporazuma o saradnji između Belgorodskog državnog nacionalnog istraživačkog Univerziteta (Rusija) i Univerziteta u Banjoj Luci;

- Memoranduma o razumijevanju Univerziteta u Trondhajmu, Norveška i Univerziteta u Banjoj Luci, Republika Srpska;

- Sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji između „RŽR LJUBIJA A.D. Prijedor“ i Rudarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci;

- Sporazuma o saradnji između Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore i Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci;

-Ugovora o poslovnoj saradnji između Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i IRMA INŠTITUT ZA RAZISKAVO MATERIJALOV IN APLIKACIJE d.o.o iz Ljubljane;

-Memoranduma o saradnji između V.I. Vernadski Krimski Federalnog Univerziteta, Republika Krim, Ruska Federacija i Univerziteta u Banjoj Luci;

-Sporazuma o saradnji između Geografskog fakulteta Univerziteta u Permu, Ruska Federacija i Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Republika Srpska;

- Aneksa Memoranduma o razumijevanju za uspostavljanje Integrisanog sistema Evropske banke gena  (AEGIS) o članstvu saradnika između Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci i (AEGIS) ECPGR nacionalnog koordinatora;

- Ugovora o saradnji između Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Ekonomskog fakulteta Brčko Univerziteta u Istočnom Sarajevu;

- Ugovora o saradnji između Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Ekonomskog fakulteta Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu;

- Ugovora o saradnji između Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Fakulteta poslovne ekonomije Bijeljina Univerziteta u Istočnom Sarajevu;

- Ugovora o saradnji između Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore;

- Ugovora o saradnji između Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Fakulteta za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji Univerziteta u Kragujevcu;

- Ugovora o saradnji između Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Ekonomskog fakulteta Subotica Univerziteta u Novom Sadu;

- Ugovora o saradnji između Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu;

- Inicijative za uspostavljanje mreže za saradnju ekonomskih fakulteta Jugoistočne Evrope;

Na sjednici je, na Zahtjeva Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, dato tumačenje odredbi Pravilnika o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Banjoj Luci.

Senat nije prihvatio zahtjev mr Zorana Vučkovca za preispitivanje Odluke Senata Univerziteta od 27.04.2017. godine o ponovnom izboru mr Milice Bogdanović u zvanje nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Specifični jezici- engleski jezik, na nastavnim predmetima Engleski jezik za ekonomiste I i Engleski jezik za ekonomiste II ; kao ni zahtjev dr Drage Radovanovića za preispitivanje Odluke Senata Univerziteta od 27.04.2017. godine o ponovnom izboru dr Mijane Kuburić Macura u zvanje docenta za užu naučnu oblast Specifični jezici- srpski jezik.

Nakon razmatranje Zaključka NNV Fakulteta političkih nauka koji u vezi sa navodima iz anonimne prijave koji se odnosi na plagiranje naučnih radova od strane doc. dr Radmile Čokorilo i prof. dr Ljubomira Zubera, Senat je donio Odluku da se doc. Čokorilo skine sa liste odgovornih nastavnika i saradnika do konačnog okončanja postupka pred Etičkim komitetom Univerziteta, te je konstatovano da je prof. Zuber na vlastiti zahtev, već ranije isključen iz nastavnog procesa na našem Univerzitetu.

Nakon razmatranja zakučaka  nastavno-naučnih vijeća  Filološkog i Ekonomskog fakulteta fakulteta za izmjenu i dopunu Odluke Senata Univerziteta, broj: 01/04-3.138-40/17 od 26.01.2017. godine u vezi sa dodatnim uslovima za odbranu doktorske disertacije na Univerzitetu u Banjoj Luci, zaključeno je da Senat ostaje pri svojoj ranijoj odluci o  dodatnim uslovima za odbranu doktorske disertacije.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/6735/large_uni-1.jpg