Navigacija
Viber

STEPGRAD 2018 - Prvo obavještenje i poziv za prijavu radova

Opšte

Poštovane kolege, Zadovoljstvo nam je pozvati Vas da uzmete aktivno učešće u radu naučnog skupa sa međunarodnim učešćem “Savremena teorija i praksa u graditeljstvu XIII”, koja će biti održana 24. i 25. maja 2018. u Banjoj Luci.

Naučni skup sa međunarodnim učešćem ''Savremena teorija i praksa u graditeljstvu XIII” održava se po drugi put u organizaciji Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Kvalitet naučnog skupa održanog 2016. godine zvanično je prepoznat od strane Ministarstva nauke i tehnologije koje je skup klasifikovalo kao ''Naučni skup sa međunarodnim učešćem''.

Cilj naučnog skupa je da kroz tematski i sadržajni koncept poveže nauku, struku i obrazovanje na polju graditeljstva sa naglaskom na proces integralnosti i interdisciplinarnosti. Programom Skupa su obuhvaćene aktuelne teme iz oblasti građevinarstva, geodezije, arhitekture, urbanizma i srodnih naučnih disciplina, sa posebnim osvrtom na obrazovanje u savremenom graditeljstvu. 

Očekuje se da će naučnici i stručnjaci različitih profila koji se bave graditeljstvom kroz savremene i raznovrsne teme razmijeniti svoja iskustva i ukazati na nove trendove i dostignuća u graditeljstvu.

Više informacija na portalu STEPGRAD 2018 

http://stepgrad.aggf.unibl.org/