Navigacija
Viber

Informacija sa 29. sjednice Rektorske konferencije RS

Opšte

Na 29. redovnoj sjednici Rektorske konferencije Repblike Srpske (RKRS), održanoj 7. juna 2018. godine u prostorijama Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci, razmotren je i usvojen Finansijski plan RKSRS za 2018. godinu.

Članovi RKRS razmatrali su  Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o listi strukovnih, akademskih i naučnih zvanja.

Bilo je riječi i o primjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju u praksi.

Jednoglasno je donesena i Odluka o imenovanju radnika Univerziteta u Banjoj Luci za obavljanje poslova administrativno-tehničke podrške RKRS.

Razmotren je i jednoglasno usvojen odgovor na Prijedlog Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta  Bosne i Hercegovine o prisustvu na sjednicama RKRS.

Na kraju su razmatrana i tekuća pitanja.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/7766/rektorsak-konferencija-rs-29-02.jpg
  • /uploads/attachment/vest/7766/rektorsak-konferencija-rs-29-01.jpg
  • /uploads/attachment/vest/7766/rektorsak-konferencija-rs-29-03.jpg
  • /uploads/attachment/vest/7766/rektorsak-konferencija-rs-29-04.jpg