Navigacija
Viber

Studenti psihologije dio važnog projekta

Univerzitet u Banjoj LuciOpštePriče za primjer

Projekat „Migracije – trauma u tranziciji“, okupio je učesnike više evropskih zemalja, a među njima su i studenti Univerziteta u Banjoj Luci (UNIBL).

Kako je objasnila studentkinja završne godine drugog ciklusa studija psihologije Danka Stojanović, studenti psihologije Filozofskog fakulteta su dio ovog projekta punih sedam godina.

Po njenim riječima, za tih sedam godina naši studenti su učestvovali u nizu međunarodnih ljetnih škola nastalih u sklopu projekta „Trauma, povjerenje i sjećanje“.

''Vremenom, usljed izbjegličkog talasa koji je preplavio Evropu, projekat je rastao, a fokus projekta se preusmjerio na temu izbjeglištva, sada pod nazivom „Migracije – trauma u tranziciji“. U projektu učestvuje nekoliko univerziteta iz Srbije, Njemačke, Bugarske, Grčke, Turske kao i Bosne i Hercegovine'', kaže Danka.

Podvlačeći crtu šta je urađeno u proteklom vremenu, Danka Stojanović naglašava da je u sklopu ovog projekta 2018. godine održana ljetna škola u Beogradu, gdje su studenti psihologije UNIBL tokom osam dana prisustvovali predavanjima o uzrocima, posljedicama i terapijskim mogućnostima na polju socijalne traume. 

''S obzirom da tretman socijalne traume zahtijeva interdisciplinaran i specifičan pristup, tokom ljetne škole studenti su slušali o njenim kliničkim, razvojnim, socijalnim, psihološkim, kulturološkim aspektima, kao i etičkim i metodološkim aspektima istraživanja. Pored predavanja studenti su imali i priliku da čuju iskustva stručnjaka koji su radili sa migrantima i izbjeglicama i da diskutuju sa njima na različite teme'', objasnila je ova studentkinja drugog ciklusa studija i s ponosom dodala da je u tom kontekstu i student psihologije Jamen Hrekes imao priliku da održi radionicu o radu sa izbjeglicama.

Tu nije kraj aktivnostima u ovom projektu. 

Danka Stojanović, tako kaže i da su tokom posljednje dvije godine projekta, eksperti iz različitih oblasti psihologije i srodnih nauka imali zajedničke sesije na kojima su raspravljali o uslovima sa kojima se susreću migranti i izbjeglice, koji posljednjih godina naseljavaju Evropu, i načinima unapređenja njihovog položaja.

''Kao rezultat tih sesija nastale su preporuke na planu integracije migranata i izbjeglica, njihove edukacije i unapređenja njihovog mentalnog zdravlja. Kako bi svoje preporuke podijelili sa širom publikom 1. decembra 2018. je u Berlinu održana konferencija na kojoj su prisustvovali kako eksperti u radu sa migrantima i izbjeglicama, tako i političari i ambasadori država koje učestvuju u projektu, uključujući i predstavnike Univerziteta u Banja Luci'', ispričala je Danka naglašavajući da su na ovom događaju kao predstavnici naše akademske zajednice bile prof.dr Aleksandra Hadžić i doc. dr Slavica Tutnjević sa SP Psihologija Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. 

Na konferenciju je bio i pozvan po jedan student sa svakog univerziteta, koji je imao priliku da prisustvuje finalnom uređivanju preporuka i njihovom izlaganju javnosti na konferenciji za medije. Ispred Univerziteta u Banja Luci, ovaj zadatak je uspješno obavila studentkinja Danka Stojanović.

Dvije knjige renomiranih izdavača

Ono što je važno istaći je i činjenica da su tokom sedam godina ovog projekta nastale i dvije knjige u izdanju renomiranih evropskih izdavačkih kuća, koje su objavljene pod nazivima “Trauma, Trust and Memory” i “Forced Migration adn Social Trauma: Interdisciplinary Perspectives from Psychoanalysis, Psychology, Sociology and Politics”, a na kojima s radili brojni stručnjaci, uključujući i profesore i studente sa našeg fakulteta:

Kao rezultat posljednje dvije ljetne škole i konfrencije u Berlinu nastao je i priručnik sa preporukama u radu sa migrantima i izbjeglicama na području integracije, edukacije i mentalnog zdravlja, koji će biti preveden i na srpski jezik.

Aktivnosti u 2019. godini 

Konačno, tokom 2019. godine, u sklopu ovog projekta planirano je da studenti i profesori sa Univerziteta u Banja Luci ponovo učestvuju u ljetnoj školi koja će ove godine biti održana u Berlinu. 

Pokrovitelj

Projekat „Migracije – trauma u tranziciji“, se izvodi pod pokroviteljstvom Njemačke službe za akademsku razmjenu (DAAD), a koordinator projekta na UNIBL je prof. dr Aleksandra Hadžić.

Linkovi

Dodatne informacije o projektu i publikacijama dostupne putem web-stranica:

https://www.ipu-berlin.de/en/study-courses/international/international-profile/network-trauma-trust-memory.htmlhttps://www.ipu-berlin.de/en/study-courses/international/international-profile/network-trauma-trust-memory.html

https://www.ipu-berlin.de/en/study-courses/international/international-profile/migration-trauma-in-transition.html

https://www.routledge.com/Trauma-Trust-and-Memory-Social-Trauma-and-Reconciliation-in-Psychoanalysis/Hamburger/p/book/9781782204473

https://www.routledge.com/Forced-Migration-and-Social-Trauma-Interdisciplinary-Perspectives-from/Hamburger-Hancheva-Ozcurumez-Scher-Stankovic-Tutnjevic/p/book/9781138361812

Slike

  • /uploads/attachment/vest/8381/studenti-psihilogije-dio-vaznog-projekta.jpg